Britannica

Latvijas skolotājiem un skolēniem Covid-19 izplatības laikā (līdz 2021. gada beigām) ir nodrošināta brīva piekļuve pasaulē atzītajam un plašajam britu digitālo informācijas un izglītojošo resursu kopumam Britannica. Skolotāji tos var izmantot, veidojot mācību stundas gan klasē, gan attālinātas mācīšanās apstākļos. Piekļuve šiem resursiem šajā mācību gadā tiek nodrošināta saskaņā ar Britannica izdevēju un Valsts izglītības satura centra vienošanos.

Šeit atrodami rīki skolēnu dažādām mācību vajadzībām un spējām, lai atvieglotu pieeju informācijai un izmantojumu, ja skolēns mācās patstāvīgi:

 • teksta izrunāšanas rīks,
 • tulkošana vairāk nekā 100 valodās (arī latviešu),
 • integrētā skaidrojošā vārdnīca.

Lai pievienoties kādam no tālāk minētajiem Britannica resursiem, aicinām izmantot lietotājvārdu: latviamoe un paroli: access .

Britannica School www.school.eb.co.uk. Tiešsaistes mācību resurss skolotājiem un skolēniem, kas piedāvā profesionālu redaktoru veidotu daudznozaru saturu, kas ik dienu tiek atjaunināts, pieejams dažādos formātos, tostarp video, attēli, klausāmgabali, izmantojams radoši un pielāgojams skolēnu mācīšanās vajadzībām.

 • Izglītojoši raksti trīs izziņas līmeņos ( 1., 2 . u n 3 .). Skolēns var izvēlēties nepieciešamo saturu atbilstoši savām spējām. Pirmā līmeņa teikumu struktūra, vārdu krājums un saturs ir vienkāršots, bet trešajā līmenī tas ir akadēmiskāks. Rakstos minētajiem vārdiem ir pieejams skaidrojums.
 • Publikācijas debašu un viedokļu veidošanai.
 • Atlasītas tīmekļu vietnes, kur ir pieejamas saites uz citiem bezmaksas un izglītojošiem interneta resursiem.
 • E-grāmatas (vēsturē, politikā, ģeogrāfijā, kā arī angļu klasiskajā literatūrā).
 • Valstu ģeogrāfiskie dati. Iespēja salīdzināt pasaules valstīs pēc dažādiem kritērijiem. Informācija balstīta Pasaules Bankas aktuālajos datos.
 • Pasaules atlants. Valstu datu rīks apvienots ar Google maps un iespējām aplūkot izvēlētās vietas, izmantojot Google street.

Šeit skolēni var izveidot savu profilu, kas atvieglos attālinātu mācīšanos, darbu pie pētījumiem un projektiem. Tajā var saglabāt atlasītu saturu, pievienot materiālus no citiem resursiem, dalīties ar tiem, nosūtot URL adresi vai e-pastā projekta grupai vai skolotājam.

Britannica LaunchPacks https://packs.eb.co.uk. Saturu veido skolotāji skolotājiem. Šeit skolotāju ērtībai pa tematiem apkopoti objektīvi un uzticami avoti, ko skolēni var izmantot mācīšanās mērķiem – iegūt zināšanas mācību priekšmetā, kritiski izvērtēt un veidot starppriekšmetu saiknes. Skolotājiem ir pieejami satura komplekti, kas aptver eksaktās zinātnes un humanitārās zinātnes. Resursus iespējams pielāgot atbilstoši skolotāju pieejai mācību satura īstenošanā.

Britannica Academic https://academic.eb.com/. Datu bāze ar informatīviem materiāliem skolotājiem un skolēniem, gatavojoties stundām, meklējot informāciju saviem pētījumiem, argumentētām esejām un projektu darbiem. Datu bāze paredzēta vidusskolas posmam.

Datu bāze iekļauj:

 • Original Sources datu bāzi ar pusmiljonu oriģinālu avotu: e-grāmatas, dokumenti, raksti u.c.;
 • EBSCO meklēšanas rīks;
 • Atlasītas tīmekļu vietnes ar pieejamām saitēm uz citiem bezmaksas un izglītojošiem resursiem;
 • Valstu ģeogrāfiskie dati – iespēja salīdzināt pasaules valstīs pēc dažādiem kritērijiem. Informācija balstīta Pasaules Bankas aktuālajos datos;
 • Pasaules atlants – valstu datu rīks apvienots ar Google maps un iespējām aplūkot izvēlētās vietas, izmantojot Google street.

Kādēļ izvēlēties šo resursu? Tā ir starptaustiska mēroga kvalitatīvu, pārbaudītu materiālu datu bāze, kas paplašina skolēnu redzesloku, pieradina izmantot informāciju angļu valodā, kas ir svarīgi mūsdienu darba tirgū. Šajā resurā informācija ir strikti pārbaudīta, satur pirmavotus. To ir droši izmantot.

Šobrīd sistēma pieejama Latvijas skolēniem bezmaksas - https://academic.eb.com/levels/collegiate.

 

Vebināri par "Britannica" izmantošanu