Kursi vidusskolā

Šeit atradīsiet vispārīgā un optimālā līmeņa pamatkursu un augstākā līmeņa padziļināto kursu aprakstus. Lasiet un uzziniet, ko skolēni katrā kursā mācīsies, kā tas notiks un kuriem šo kursu ieteicams izvēlēties. Papildus pamatkursiem un padziļinātajiem kursiem katra skola piedāvā arī specializētos kursus, par kuriem aicinām interesēties konkrētā skolā. Katra skola veido savu kursu piedāvājumu skolēnu izvēlei.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns 1) apgūst pamatkursus katrā mācību jomā; 2) izvēlas un apgūst trīs augstākā līmeņa padziļinātos kursus (saistībā ar vienu no tiem veic pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu; 3) kārto valsts pārbaudes darbus: vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču) un matemātikā un augstākajā līmenī divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem.

Skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotam stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, bet padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30% mācību laika.

Vispārīgā un optimālā līmeņa pamatkursu un augstākā līmeņa padziļināto kursu apraksti pa mācību jomām (PDF):