21.07.2021

Ieteikumi pirmsskolu skolotājiem sesiju izvēlei konferencē "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai"

Lai palīdzētu labāk orientēties programmā un izvēlēties sesijas konferences "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" otrajā dienā, esam izveidojuši ceļvedi pirmsskolu skolotājiem, kurā apkopoti Skola2030 ieteikumi. Reģistrēties sesijām var šajā saitē: https://skola2030.lv/konference-logos.  

Ieteicamās sesijas pirmsskolu skolotājiem 2. dienā

10:45-11:45 I Paralēlās sesijas 

1.16. Mācību iespēju paplašināšana, piedāvājot daudzveidīgus digitālos rīkus.

Kā izvēlēties atbilstošus digitālos rīkus un uzdevumus, lai bērns sasniegtu plānotos sasniedzamos rezultātus? Kā veidot daudzveidīgu digitālo mācību vidi?

Runātāji: Daila Balode, Priekuļu PII “Mežmaliņa” skolotāja; Diāna Dubrovska, Dobeles PII “Spodrītis” metodiķe.

12:00-13:00 II Paralēlās sesijas

2.18. Mērķtiecīga digitālu mācību materiālu veidošana PowerPoint lietotnē un to izmantošana bērnu patstāvīgām mācībām.

Kā skolotājs var sagatavot mācību materiālus un spēles, izmantojot PowerPoint lietotni, lai atbalstītu bērna patstāvīgu prasmju apguvi dažādās mācību jomās, izmantojot digitālos rīkus.

Runātāja: Marina Freiberga, Jelgavas PII “Kāpēcīši” pirmsskolas skolotāja.

2.17. Digitālo platformu izmantošana vērtēšanas datu saglabāšanai, informācijas nodošanai un analīzei

Kā reģistrēt un izmantot datus par bērna mācīšanos dienas, nedēļas, gada garumā, izmantojot ELIIS elektronisko žurnālu. Darbnīcā skaidrosim un demonstrēsim, kā sistēmā ievadīt atvasinātus bērnam plānotos sasniedzamos rezultātus, kā uzkrāt individuālas piezīmes un fotogrāfijas un komunicēt mācīšanos vecākiem.

Runātāji: Evija Jansone, Jelgavas PII “Zemenīte” pirmsskolas skolotāja un logopēde; Inese Eglīte, Rīgas 14. PII vadītājas vietniece un latviešu valodas skolotāja.

13:15-14:15 III Paralēlās sesijas

3.20. Digitālu mācību materiālu izvērtēšana, veidošana un piedāvāšana bērniem.

Demonstrēsim, kā bērni var attīstīt kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, pašvadītas mācīšanās un digitālās caurviju prasmes, izmantojot digitālos rīkus Beebot un Ozobot. Sarunāsimies par to, kā skolotājs var izvēlēties un veidot atbilstošus mācību uzdevumus.

Runātāja: Dita Holla, Alūksnes PII “Sprīdītis” pirmsskolas izglītības sporta skolotāja.

3.21. Digitālās tehnoloģijas saziņā.

Kā novada skolotāji strādā attālināti (Zoom), kopā strādā Google diskā un digitālajā platformā Padlet.com, dalās ar paveikto platformā Emaze.com.

Runātāji: Inita Artistova, Gulbenes 1. PII vadītājas vietniece izglītības jomā un Gulbenes novada pirmsskolas mācību jomas koordinatore; Madara Osīte, Rīgas PII “Ligzdiņa” vadītājas vietniece.

14:30-15:30 IV Paralēlās sesijas

4.18. Digitālie rīki individuālam mācību darbam pirmsskolā.

Kā izmantot digitālo pildspalvu, planšeti, datoru, interaktīvo tāfeli patstāvīgam mācību darbam, prasmju mērķtiecīgai attīstībai atbilstoši bērna mācīšanās vajadzībām.

Runātāji: Zanda Dzērve, privātās pamatskolas “Domdaris” pirmsskolas skolotāja; Ilona Berga, Valmieras PII “Buratino” pirmsskolas skolotāja; Mārīte Petrovska, Salaspils 1. PII pirmsskolas skolotāja.

Vadītāja: Aiga Jankevica, Jelgavas PII “Kamolītis” psiholoģe, Skola2030 eksperte.