03.08.2021

Ieteikumi sesiju izvēlei konferencē "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" tiem, kuri vēlas iepazīt ārvalstu pieredzi

Lai palīdzētu labāk orientēties programmā un izvēlēties sesijas konferences "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" otrajā dienā tiem, kuri vēlas iepazīt ārvalstu pieredzi, esam izveidojuši ceļvedi, kurā apkopoti Skola2030 ieteikumi. Reģistrēties sesijām var šajā saitē: https://skola2030.lv/konference-logos.

Ārvalstu pieredze

17. augusts

10:45-11:45 I Paralēlās sesijas

1.14. Neizmest graudus kopā ar pelavām: Digitālā transformācija nenozīmē sākt no nulles (Austrālijas pieredze).

(Don’t throw the baby out with the bathwater: Digital transformation does not mean starting from scratch)

Bunberijas Katedrāles ģimnāzija (Bunbury Cathedral Grammar School: www.bcgs.wa.edu.au) ir pārgājusi no tradicionālās pieejas mācību norisei, kurā lieto papīru, ierastos rakstāmpiederumus un drukātās mācību grāmatas, uz digitālajām pildspalvām un datoru, pilnvērtīgi izmantojot visu MS Office365 rīku komplektu. Runāsim par to, kā notika šis pārmaiņu process, gan akcentējot šīs ieceres stratēģiskos mērķus, gan aprakstot vienkāršus paņēmienus, kurus izmantoja skolotāji un skolēni, ieviešot jau eksistējošas mācību procesa plānošanas un īstenošanas prakses digitālā vidē.

Runātājs: Metjū O’Brajens (Matthew O’Brien), Bunberijas Katedrāles ģimnāzijas direktors. Bunberijas Katedrāles ģimnāzija ir skola Austrālijas rietumdaļā, kurā mācās bērni no pirmsskolas līdz 12. klasei, tai ir arī internāts. 2006. gadā Metjū O’Brajens saņēma Kvīnslendas provinces apbalvojumu kā labākais dabaszinātņu skolotājs, 2014. gadā viņš pievienojās Microsoft Inovatīvo pedagogu starptautiskajai kopienai. Metjū ir uzstājies dažādās nacionālās un starptautiskās izglītības konferencēs par izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem un izglītības tehnoloģijām. Viņam patīk izmantot tehnoloģijas un rast veidus, kā skolotāji tās var izmantot, lai veidotu mācību procesu labāku, efektīvāku un interesantāku.

Darbnīca.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #pieeja

12:00-13:00 II Paralēlās sesijas

2.13. Stailusa atriebība: Kāpēc mums nepieciešama burvju nūjiņa? (Austrijas pieredze)

(Revenge of the Stylus: Why you need magic wand?)

Parādīsim, kā tiek organizēts mācību process HAK Steyr (https: /www.hak-steyr.at/) komercskolā, kurā skolēni apgūst gan vispārizglītojošos, gan profesionālās izglītības mācību priekšmetus. Dalīsimies pieredzē par tāda izglītības modeļa īstenošanu, kad katram skolēnam ir pieejams savs dators un digitālā pildspalva, un to, kā mēs izmantojam Microsoft EDU rīkus (OneNote + Teams un citus).

Runātājs: Kurts Sūzers (Kurt Söser), matemātikas skolotājs un izglītības konsultants.

Kurts Sūzers ir ieguvis matemātikas skolotāja izglītību Zalcburgas universitātē un pasniedz matemātiku HAK Steyr komercskolā. 2017. gadā Kurts Sūzers izveidoja pats savu konsultāciju uzņēmumu, lai atbalstītu skolas un skolotājus izglītības pārmaiņu īstenošanā. Viņš katru gadu vairāk nekā 100 semināros un pasākumos dalās pieredzē un idejās ar pedagogiem dažādās Eiropas valstīs. Viņš arī izveidojis un organizē tādus pasākumus kā #o365school Convention (4000+ dalībnieku) un #o365school Community (2000+ dalībnieku) un vada OneNote Masterclass. Vairāk informācijas: https://www.kurtsoeser.at/

Darbnīca.

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

13:15-14:15 III Paralēlās sesijas

3.19. Skolēncentrēta pieeja mācībām Tartu Jana Poskas ģimnāzijā (Igaunijas pieredze)

(The Student-Centred Approach of Tartu Jaan Poska Gymnasium)

Tartu Jana Poskas ģimnāzijā augstu vērtē radošumu, inovācijas un akcentē digitālo ierīču mērķtiecīgu izmantošanu skolā. Darbnīcā dalīsimies pieredzē par skolas pieeju izglītības programmas īstenošanai, atbalstot un nostiprinot skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstību. Darbnīcā liela uzmanība tiks pievērsta arī izvēles kursu nozīmei un to daudzveidībai, kā arī tam, kā skolēni, izdarot mērķtiecīgas izvēles, veido savu mācīšanās ceļu. Ģimnāzijā mācās aptuveni 500 skolēnu. Līdztekus obligātajiem kursiem skolēniem ir pieejami vairāk nekā 50 izvēles kursi. Mācību darbs tiek organizēts trīs virzienos: humanitārās zinātnes un māksla, zinātnes un daba, sociālās zinātnes un vide. Mācību darbs notiek 7 nedēļu ciklos, katrā ciklā apgūstot 5–7 mācību priekšmetus. Katrā ciklā viena diena tiek veltīta attālinātām mācībām, kad skolēni mācās no mājām, veicot patstāvīgus uzdevumus, kas ietver dažādu mācību priekšmetu zināšanas. Vairāk par Tartu Jana Poskas ģimnāziju: https://jpg.tartu.ee/en/.

Runātāji – Tartu Jana Poskas ģimnāzijas pārstāvji: Mari Rostika (Mari Roostik), skolas direktore; Lembi Loiga (Lembi Loigu), direktores vietniece, atbild par svešvalodām un starptautiskajām attiecībām; Martens Karms (Märten Karm), direktores vietnieks, atbild par dabaszinātņu jomu un matemātiku. Martens Karms un Lembi Loiga strādā ģimnāzijā kopš tās izveides 2011. gadā par matemātikas un angļu valodas skolotājiem. Mari Rostika pievienojās skolas kolektīvam 2013. gadā, mācot igauņu valodu un literatūru. Skolas pārvaldības reorganizācijas laikā visi trīs turpināja strādāt par direktora vietniekiem, paralēli mācot savus priekšmetus. Mari Rostika tikko apstiprināta skolas direktores amatā un uzsāks šo darbu 2021. gada rudenī.

Darbnīca.

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja

14:30-15:30 IV Paralēlās sesijas

4.17. Tehnoloģiskā pratība – jauna mācību priekšmeta ieviešana dzīvē (Dānijas pieredze)

(Technological literacy, a new school subject meets reality)

Kas nepieciešams, lai Dānijas pamatskolās varētu ieviest jaunu mācību priekšmetu – tehnoloģisko pratību – neatkarīgi no skolotāju iepriekšējām tehnoloģiskajām un digitālajām prasmēm? Dalīsimies pieredzē par mūsu pašvaldības tehnoloģiju izglītības atbalsta centra darbu, ko īstenojam trešo gadu. Ilustrēsim pārmaiņu procesus.

Runātāji: Jespers Drahmens Jorgensens (Jesper Drachmann Jørgensen), TekX, pašvaldības tehnoloģiju izglītības atbalsta centra vadītājs, kas atbild par organizācijas stratēģiju, vadību un tehnoloģiju ieviešanu. Jespers ieguvis bakalaura grādu informācijas un komunikāciju tehnoloģijās, pirms metodiskā centra vadīšanas strādājis par grafisko dizaineri, programmētāju, kā arī bijis skolotājs un valsts pārvaldes darbinieks.

Darbnīca.

#dizains un tehnoloģijas #tehnoloģiju joma #skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #jomas