05.08.2021

Ieteikumi sesiju izvēlei konferencē "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" tiem, kuri vēlas iepazīt daudzveidīgus digitālos rīkus un platformas

Lai palīdzētu labāk orientēties programmā un izvēlēties sesijas konferences "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" otrajā dienā tiem, kuri vēlas iepazīt daudzveidīgus digitālos rīkus un platformas, esam izveidojuši ceļvedi ar Skola2030 ieteikumiem. Reģistrēties sesijām var šajā saitē: https://skola2030.lv/konference-logos.

Daudzveidīgi digitālie rīki un platformas

10:45-11:45 I Paralēlās sesijas

1.8. Daudzveidīgi digitālie rīki mācību procesā.

Ja meklējat daudzveidību, te jums būs iespēja iepazīties ar pieciem labās prakses stāstiem par dažādu digitālo rīku izmantojumu mācību procesā. Dzirdēsiet dažādu skolotāju pieredzi, strādājot genial.ly, veidojot izlaušanās istabas seppo.io, ierakstot mācību video, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, kā arī vēl citas digitālās vietnes dažādām mācīšanās vajadzībām.

Runātāji: Vēsma Sūna, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja; Baiba Bite, Zasas vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja; Marianna Rukmane, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas matemātikas, datorikas un programmēšanas skolotāja; Brigita Mežgale-Turlaja, Salaspils 1. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja; Andra Rektiņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas svešvalodu skolotāja.

Skolu pieredze.

#dabaszinātnes #tehnoloģiju joma #svešvalodas #skola #pieeja #jomas

1.16. Mācību iespēju paplašināšana, piedāvājot daudzveidīgus digitālos rīkus.

Kā izvēlēties atbilstošus digitālos rīkus un uzdevumus, lai bērns sasniegtu plānotos sasniedzamos rezultātus? Kā veidot daudzveidīgu digitālo mācību vidi?

Runātāji: Daila Balode, Priekuļu PII “Mežmaliņa” skolotāja; Diāna Dubrovska, Dobeles PII “Spodrītis” metodiķe.

Skolu pieredze.

#pirmsskola #pieeja

12:00-13:00 II Paralēlās sesijas

2.3. Digitālo rīku izmantošana dabaszinātņu un matemātikas mācību jomās.

Četri stāsti: ActivInspire programmas izmantošana mācību satura apguvē ķīmijā un matemātikā, īstenojot attālināto mācību procesu (Imants Tučs); Moodle vides izmantošana karšu zināšanu veidošanai

7. klases ģeogrāfijā (Juta Birzniece); LearningApps.org uzdevumi fizikas mācību priekšmetam izveidotajā tīmekļvietnē (Solvita Lapiņa); Starpdisciplināra mūzikas un matemātikas kopsakarību apguve (Santa Kalniņa, Vija Ozola).

Runātāji: Imants Tučs, Maltas vidusskolas ķīmijas un matemātikas skolotājs; Juta Birzniece, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja; Solvita Lapiņa, Siguldas Valsts ģimnāzijas fizikas un inženierzinību skolotāja; Santa Kalniņa, Aizupes pamatskolas mūzikas skolotāja, un Vija Ozola, Aizupes pamatskolas matemātikas skolotāja.

Skolu pieredze.

#ķīmija #ģeogrāfija #fizika #matemātika #mūzika #jomas

2.7. Digitālo mācību līdzekļu izmantošana mācību procesā un diagnostikā.

Modelēšana ir viens no veidiem, kā padziļināt skolēna izpratni par dabaszinātniskajiem procesiem un objektu uzbūvi. Tradicionāli dabaszinātnēs mācību procesā skolēni apgūst konkrētus mācību programmā iekļautus modeļus, bet šajā darbnīcā ietvertie piemēri ļaus skolēniem arī pašiem modelēt. Darbnīcā runāsim par to, kā ar datorsimulācijas palīdzību ir iespējams diagnosticēt un mācīt prasmi modelēt un skaidrot dabaszinātņu procesus vidusskolas pamatkursos. Par piemēru izmantosim datorsimulāciju fizikā “Slīpi izsviesta ķermeņa kustība, ņemot un neņemot vērā berzi”; bioloģijā – “Aitu skaits ekosistēmā atkarībā no laika” un ķīmijā – “Ķīmiskās reakcijas ātrums”.

Runātāji: Jeļena Volkinšteine, Ģirts Burgmanis, Ģirts Zāģeris, Skola2030 vecākie eksperti.

Vadītājs: Pāvels Pestovs, Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs.

Darbnīca.

#dabaszinātnes #ķīmija #fizika #bioloģija #vidusskola #jomas

2.9. Daudzveidīgi rīki efektīvam attālinātajam mācību darbam

Kā mācību stundā ar daudzveidīgu digitālo rīku palīdzību efektīvi apgūt mācību saturu, veicināt sadarbības prasmes, radošumu, skolēnu iesaisti un motivāciju stundā? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem atbildes varēs rast, iepazīstoties ar 5 skolotāju pieredzes stāstiem par to, kādi digitālie rīki izmēģināti, organizējot attālinātas mācības, un kuri no tiem izrādījušies noderīgi dažādās atšķirīgās mācību situācijās.

Runātāji: Inna Mironova un Skaidrīte Babre, latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotājas; Inga Lubāne, vēstures skolotāja, Jolanta Kotebo, bioloģijas skolotāja no Maltas vidusskolas; Sandra Trošina, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas programmēšanas skolotāja.

Skolu pieredze.

#latviešu valoda #vēsture #bioloģija #programmēšana #skola #pieeja

2.10. Kas ir Khan Academy un kā šo platformu izmantot mācību procesā?

Darbnīca paredzēta 1.–6.klašu matemātikas skolotājiem. Kādi ir ieguvumi, izmantojot pašvadītas mācīšanās platformu Khan Academy mācību procesā, un kādi soļi ir jāveic, lai uzsāktu darbu ar to? Būs iespēja iegūt praktiskus ieteikumus un padomus, kas palīdzēs platformu un tās sniegtās iespējas apgūt ātri un vienkārši, kā arī pašiem spert pirmos soļus platformas izmantošanā. Mācību platformā ir ietverti dažādi uzdevumi, video, viktorīnas un pārbaudes darbi. Khan Academy platformu var lietot gan jauna mācību satura apguvei, gan esošo zināšanu nostiprināšanai. Tajā bez maksas var reģistrēties skolēni, skolotāji, kā arī vecāki.

Runātāji: StartIT fonda pārstāvji.

Darbnīca.

#matemātika #sākumskola #pieeja

2.13. Stailusa atriebība: Kāpēc mums nepieciešama burvju nūjiņa? (Austrijas pieredze)

(Revenge of the Stylus: Why you need magic wand?)

Parādīsim, kā tiek organizēts mācību process HAK Steyr (https: /www.hak-steyr.at/) komercskolā, kurā skolēni apgūst gan vispārizglītojošos, gan profesionālās izglītības mācību priekšmetus. Dalīsimies pieredzē par tāda izglītības modeļa īstenošanu, kad katram skolēnam ir pieejams savs dators un digitālā pildspalva, un to, kā mēs izmantojam Microsoft EDU rīkus (OneNote + Teams un citus).

Runātājs: Kurts Sūzers (Kurt Söser), matemātikas skolotājs un izglītības konsultants.

Kurts Sūzers ir ieguvis matemātikas skolotāja izglītību Zalcburgas universitātē un pasniedz matemātiku HAK Steyr komercskolā. 2017. gadā Kurts Sūzers izveidoja pats savu konsultāciju uzņēmumu, lai atbalstītu skolas un skolotājus izglītības pārmaiņu īstenošanā. Viņš katru gadu vairāk nekā 100 semināros un pasākumos dalās pieredzē un idejās ar pedagogiem dažādās Eiropas valstīs. Viņš arī izveidojis un organizē tādus pasākumus kā #o365school Convention (4000+ dalībnieku) un #o365school Community (2000+ dalībnieku) un vada OneNote Masterclass. Vairāk informācijas: https://www.kurtsoeser.at/

Darbnīca.

#vidusskola #skolotājiem #vadītājiem #pieeja #organizācija

2.17. Digitālo platformu izmantošana vērtēšanas datu saglabāšanai, informācijas nodošanai un analīzei

Kā reģistrēt un izmantot datus par bērna mācīšanos dienas, nedēļas, gada garumā, izmantojot ELIIS elektronisko žurnālu. Darbnīcā skaidrosim un demonstrēsim, kā sistēmā ievadīt atvasinātus bērnam plānotos sasniedzamos rezultātus, kā uzkrāt individuālas piezīmes un fotogrāfijas un komunicēt mācīšanos vecākiem.

Runātāji: Evija Jansone, Jelgavas PII “Zemenīte” pirmsskolas skolotāja un logopēde; Inese Eglīte, Rīgas 14. PII vadītājas vietniece un latviešu valodas skolotāja.

Pirmsskolu pieredze.

#pirmsskola #skolotājiem #vadītājiem #piekļuve #organizācija

2.18. Mērķtiecīga digitālu mācību materiālu veidošana PowerPoint lietotnē un to izmantošana bērnu patstāvīgām mācībām

Kā skolotājs var sagatavot mācību materiālus un spēles, izmantojot PowerPoint lietotni, lai atbalstītu bērna patstāvīgu prasmju apguvi dažādās mācību jomās, izmantojot digitālos rīkus.

Runātāja: Marina Freiberga, Jelgavas PII “Kāpēcīši” pirmsskolas skolotāja.

Pirmsskolu  pieredze.

#pirmsskola #skolotājiem #jomas

13:15-14:15 III Paralēlās sesijas

3.2. Kā mācību procesā izmantot ArcGIS lietotni ģeogrāfijas un sociālo zinību stundās?

Darbnīcā varēs iepazīties ar lietotnes ArcGIS tiešsaistes izmantošanas iespējām un priekšrocībām, tiks skaidrotas atšķirības starp privāto skolas kontu un publisko kontu, aplūkota mācību programma – kā un kur izmantot ArcGIS tiešsaistes stundās. Uz darbnīcu aicināti arī citu mācību priekšmetu skolotāji – darbnīca varētu būt aktuāla dabaszinātņu mācību jomas un sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotājiem.

Runātāja: Ieva Tenberga, Skola2030 eksperte

Darbnīca.

#ģeogrāfija #dabaszinātnes #sociālā un pilsoniskā joma #skola #jomas

3.8. Nearpod digitālā platforma

Meistarklases laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādi ir ieguvumi, Nearpod platformu izmantojot mācību procesā, un kādi soļi ir jāveic, lai uzsāktu darbu, izmantojot Khan Academy platformu. Būs iespēja iegūt praktiskus ieteikumus un padomus, kas palīdzēs platformu un tās sniegtās iespējas apgūt ātri un vienkārši, kā arī pašiem spert pirmos soļus platformas izmantošanā.

Runātāji: Andra Rektiņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas svešvalodu skolotāja; Vēsma Poplavska, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas datorikas skolotāja.

Skolu pieredze.

#angļu valoda #datorika #skola #pieeja

3.16. Kā efektīvi izmantot datorus, datorklases, dažādus IT rīkus dažādās jomās skolas darba organizēšanā?

Sesijā sarunāsimies par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kas rada dziļāku izpratni un pārvērš skolēna zināšanas produktos. Dalīsimies pieredzē par 3D printeru, lāzergriezēja, mikrokontrolieru, Z-space (papildinātās realitātes iekārta) u. c. ierastāku IT rīku izmantošanu mācību procesā skolēna potenciāla vairošanai, arī par efektīviem rīkiem attālinātā mācību procesa plānošanā un vadīšanā.

Runātājs: Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors.

Skolu pieredze.

#skola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija #jomas

3.21. Digitālās tehnoloģijas saziņā

Kā novada skolotāji strādā attālināti (Zoom), kopā strādā Google diskā un digitālajā platformā Padlet.com, dalās ar paveikto platformā Emaze.com.

Runātāji: Inita Artistova, Gulbenes 1. PII vadītājas vietniece izglītības jomā un Gulbenes novada pirmsskolas mācību jomas koordinatore; Madara Osīte, Rīgas PII “Ligzdiņa” vadītājas vietniece.

Pirmsskolu pieredze.

#pirmsskola #skolotājiem #vadītājiem #organizācija

14:30-15:30 IV Paralēlās sesijas

4.4. “Datorium” inovatīva pieeja programmēšanas mācīšanai jauniešiem, piesaistot nozares speciālistus, un aktīva dažādu tīmekļa vietņu izmantošana efektīvai programmēšanas apmācību risināšanai

Darbnīcā apskatīsim piemērus, kā skolotājam ieinteresēt skolēnu pašiem programmēt spēles, risināt uzdevumus atbilstoši katra skolēna spējām no 1. līdz 12. klasei. Izmantosim https://code.org, https:// scratch.mit.edu, https://replit.com, https://clevercode.lv/news/ tīmekļa vietnes. Iepazīsim Agile filozofiju un Scrum metodoloģijas pamatjēdzienus. Būs iespēja iepazīties arī ar Datorium pieredzi inovatīva programmēšanas projekta īstenošanā vidusskolas posmā.

Runātāja: Marina Juzova, Rīgas 25. vidusskolas datorikas un programmēšanas skolotāja, Skola2030 eksperte, Andžela Džafarova, Datorium, Jauniešu programmēšanas skolas Datorium vadītāja.

Darbnīca.

#programmēšana #datorika #skola #jomas

4.5. Kā izmantot dinamisko matemātikas lietotni GeoGebra matemātikas mācību apguvei?

Nodarbības laikā skolotāji izvērtēs dinamiskās matemātikas lietotnes GeoGebra iespējas matemātikas mācību satura apguvei. Dalībnieki izpētīs dažādus Jelgavas GeoGebras institūta izveidotos digitālos materiālus un sarunāsies par to, kā tos iekļaut savās mācību stundās. Demonstrēsim arī GeoGebra Classroom iespējas mācību procesa organizēšanai. Nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Runātāji: Diāna Buša, matemātikas skolotāja, GeoGebras institūta trenere; Liene Krieviņa, matemātikas skolotāja, GeoGebras institūta trenere; Evija Slokenberga, matemātikas skolotāja, direktores vietniece metodiskajā darbā Jelgavas Valsts ģimnāzijā, GeoGebras institūta vadītājas vietniece.

Skolu pieredze.

#matemātika #pamatskola #vidusskola #jomas

4.9. Efektīvs digitālo platformu lietojums mācību darbā

Šajā darbnīcā tuvāk iepazīsimies ar trim digitālajām platformām, kas atvieglo skolotāju darbu tiešsaistē un skolēniem padara mācīšanos efektīvāku, ērtāku un aizraujošāku. Canva.com iespējas sniedz iespējas veidot viegli uztveramas un vizuāli iedarbīgas prezentācijas, GoogleDrive var būt lielisks palīgs, lai sistematizētu mācību materiālus un skolēnu darbus, bet LiveWorksheets.com sniedz iespējas veidot interaktīvas un vēlāk viegli labojamas darba lapas.

Runātāji: Ieva Maļinovska, Daugavpils 16. vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja; Līga Lāce-Jeruma, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas svešvalodu un bioloģijas skolotāja.

Skolu pieredze.

#skola #skolotājiem #metodiķiem #pieeja

4.13. Digitālo rīku izmantošana atgriezeniskajai saitei sākumskolā

Kā no katra bērna iegūt atgriezenisko saiti (AS) un atbilstoši diferencēt uzdevumus mācību procesā? Dalībnieki iepazīsies ar dažādām AS platformām, izmēģinās tādas AS platformas kā www.answergarden.com, www.mentimeter.com, www.padlet.com. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt arī ClassFlow vides iespējas no skolēna un skolotāja skatu punkta. Tajā var aktīvi darboties, iesniegt uzdevumus, gūt tūlītēju atgriezenisko saiti, veidot pārbaudes darbus, individualizēti diferencējot uzdevumus.

Runātāji: Līga Bajāre, Bauskas Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja, Ramina Skuja, Linda Krastiņa, Ineta Nekraša, Salaspils 1. vidusskolas latviešu valodas skolotājas.

Skolu pieredze.

#sākumskola #latviešu valoda #skolotājiem #piekļuve

4.14. MS Teams un atgriezeniskā saite stundās

Kā platformā MS Teams produktīvi organizēt sadarbību ar skolēniem un atgriezeniskās saites sniegšanu. Stāstīsim par iespējām pievienot darba aprakstu, datnes darba izpildei, Word formāta darba lapas, kā arī iekļaut vērtēšanas kritēriju aprakstu un sniegt skolēnam komentārus.

Vadītāji: Sandra Štekele, Maltas vidusskolas kulturoloģijas skolotāja; Tatjana Strigaļova, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas matemātikas skolotāja.

Skolu pieredze.

#skola #atgriezeniskā saite #skolotājiem #piekļuve