23.08.2021

Kas par līderību jāzina katram 7. klases skolēnam un katram skolas vadītājam?

Riskēsim vispārināt – mums visiem ir priekšstati par to, kas un kāds ir vadītājs. Skolotāji atbild saviem tiešajiem vadītājiem – metodisko jomu vadītājiem, mācību pārziņiem un skolu direktoriem. Skolu direktori atbild saviem tiešajiem vadītājiem pašvaldību izglītības pārvaldēs un citās institūcijās. Arī mūsu skolēni zina, ka skolā ir vadītāji un vecākiem darbā ir vadītāji, vai arī viņi paši ir vadītāji.

Bet pašreizējie priekšstati neapstājas pie vadītāja kā pie tāda, kurš stāv padoto priekšā, saka atklāšanas runas un ir atbildīgs par procesa bīdīšanu. Šobrīd tikpat liela ietekme kā vadītājiem ir arī viedokļu līderiem un sociālajos tīklos slavu un ietekmi ieguvušajiem influenceriem, kuri arī savā ziņā mums “stāv priekšā” medijos. Lai zinātu, kuram sekot, kurš un kā mūs var ietekmēt un kāda ir šo cilvēku atbildība citu priekšā, 7. klases skolēniem sociālo zinību ietvaros izveidojām Tavaklase.lv video Kā atšķirt īstu līderi?.

Ko no šī video par līderību var mācīties ne tikai 7. klases skolēni, bet arī skolu vadītāji, jauno mācību gadu uzsākot?

No vadītājiem mūsdienās sagaida līdera īpašības un prasmes. Līderis ir cilvēks, kurš ietekmē citus, pārliecinot, nevis piespiežot, kurš apzinās savas un citu vērtības, pulcē ap sevi pozitīvi domājošus cilvēkus, kas vēlas mainīt pasauli sev apkārt.

Esam pārliecināti, ka mūsu skolām ir ne tikai vadītāji, kuri piespiež padotos īstenot ikdienas darba procesus, bet arī līderi, kuri rūpējas par skolas vērtībām, iedvesmo darbiniekus un skolēnus, veido skolas vidi pozitīvāku un labāku, lai gan darbinieki, gan skolēni tajā varētu izpaust savas stiprās puses.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķis Edgars Plētiens mācību video palīdz nošķirt viedokļu līderus no “īstiem” līderiem. Viedokļu līderi ir līderi, kuros ieklausās. Mums ir ļoti daudz vizionāru, kuri tikai runā par to, kā vajadzētu. Taču īsti līderi ir darītāji, kuri iesaistās pārmaiņu īstenošanā, nevis gaida, kad to veiks kāds cits. Šie līderi ne tikai runā par to, kā vajadzētu, bet arī praksē to dara.

Lai arī ir jautājumi, kuros mūsu skolēni daudz vairāk sekos slavenību un influenceru paraugam, viedoklim un idejām, tomēr skolas vadība kā līderi–darītāji ietekmē vienu no nozīmīgākajiem jautājumiem šo skolēnu dzīvē – jautājumu par skolēnu izglītību, vērtībām un prasmēm. Atšķirībā no slavenībām un influenceriem, kuru darbības centrā galvenokārt ir viņi paši un viņu individuālie mērķi, skolu vadītāji ir uzņēmušies atbildību gan par savas komandas veiksmēm, gan neveiksmēm ceļā uz kopīgu ideju, vīziju un mērķi, un to sasniegšanas soļiem. Kritiskā domāšana un problēmu risināšana, centība, drosme un atbildība – tās ir tikai dažas no prasmēm un tikumiem, ko skolas vadība var demonstrēt savā ikdienas darbā, lai ar savu paraugu iedvesmotu arī skolēnu attīstību.

Uzsākot jauno mācību gadu, aicinu skolu vadības apzināties savas stiprās puses un izvirzīt šī gada prioritātes un mērķus gan sev personiski, gan vadības komandā, gan visā skolā par to, kā kļūt labākiem līderiem un veicināt pozitīvas pārmaiņas mūsu sabiedrībā.

 

Tavaklase.lv mācību video Kā atšķirt īstu līderi? sociālajās zinībās 7. klasei (https://www.tavaklase.lv/programma/soc-7-1-2-surdo/) veidojām temata Kā pilnveidot savu personību? ietvaros, lai atbalstītu skolēnus izpratnes veidošanā par līderību un tai nepieciešamajām prasmēm un personības īpašībām.