21.12.2021

Lekcija ar diskusiju "Kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas?"

3. decembrī norisinājās Skola2030 organizētā lekcija ar diskusiju "Kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas?". Lekciju vadīja Kentuki Universitātes profesors Ph.D. Tomass Geske (Thomas R. Guskey), kurš ir viesprofesors desmit dažādās ASV universitātēs, pētnieks Kanādas, Austrālijas un Jaunzēlandes universitātēs. Pēc vieslekcijas Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs iezīmēja svarīgākos akcentus par atzīmes lomu pilnveidotajā mācību saturā, bet noslēgumā notika diskusija.

Pāvels Pestovs. Atzīmes loma pilnveidotajā mācību saturā

 

Tomasa Geskes vieslekcija "Kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas?" (ar tulkojumu latviešu valodā)

 

Diskusija par vērtēšanu

Diskusijā piedalās Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore un skolotāja Gunta Lāce, Rīgas 64. vidusskolas skolotāja Laila Zinberga, Ropažu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Eva Haberkorne-Vimba, kā arī Olita Ļitvinova, direktora vietniece un skolotāja ar 30 gadu pieredzi.