06.12.2021

Projekta dienasgrāmata

Atskatoties uz Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) pieciem darbības gadiem, esam apkopojuši svarīgākos faktus un notikumus.

Piecu gadu laikā kopš projekta darbības sākuma tajā dažādās lomās un dažādā laika periodā kopumā bijuši iesaistīti vairāk nekā 1000 darbinieku.