20.11.2020

Uzziņu resursi par vērtēšanu

Lejuplādēt PDF: Skola2030 Ziņas Novembris - 2020

Apkopojums skolotājiem pieejamo uzziņu resursiem par vērtēšanu – lasiet, klausieties, pārrunājiet ar kolēģiem, lai kopīgi nonāktu pie jautājumiem un atbildēm, kā vērtēšanu vislabāk īstenot tieši jūsu skolā.

Lejuplādēt PDF: Skola2030 Ziņas Novembris - 2020

E-kursā skolotājiem – sadaļa par vērtēšanu

https://bit.ly/talakizglitiba_e_kurss

Fragments no konsultācijas skolotājiem par vērtēšanu (Pāvels Pestovs, 30.10.2020.)

Vebinārs: Biežākie jautājumi par vērtēšanu. Atbild Skola2030 vecākais eksperts Pāvels Pestovs (21.08.2020.)

Vebināri par diagnosticējošiem darbiem (līdz 2020. gada novembrim):

Par vērtēšanu katrā mācību priekšmetā aicinām skatīties vebinārus, kas veltīti katra mācību priekšmeta programmām, saturam, pieejai, akcentiem, biežākajiem jautājumiem. Šos vebinārus var atrast mācību resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv/ pie mācību priekšmetu programmām, kā arī gan YouTube:

Konferenču ieraksti – skatieties un klausieties!

Lasiet!

Atbildes uz biežākajiem jautājumiem Skola2030 tīmekļlapā

  • Kad un kā izteikt formatīvo vērtējumus?
  • Kad būs pieejama detalizēta informācija par kursu saturu – programmas, eksāmenu paraugi, vērtēšanas prasības?
  • Kad tiek plānoti diagnosticējošie darbi, un kad skolotājam ieplānot to izmantošanu?
  • Kā vērtēt mājasdarbus? Vai mājasdarbu pārbaudes rezultātus drīkst neatspoguļot e-klases žurnālā, lapā “Mājas darbi”, izmantojot tos tikai atgriezeniskas saites sniegšanai?
  • Vai 1. klasē apguves līmeņus izmanto gan summatīvajai, gan formatīvajai vērtēšanai? Vai 1. klasē formatīvajam vērtējumam var izmantot punktus?
  • Vai taisnība, ka skolā vairs neliks atzīmes?

https://www.skola2030.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi/tag/vertesana

Čakāne L., Formatīvās vērtēšanas lomas pastiprināšanās, īstenojot mācīšanos iedziļinoties (2018). Mācīšanās lietpratībai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Raksti par vērtēšanu un skolotāju pieredzi 2018. gada decembra izdevumā skolotāju atbalstam pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā “Domāt.Darīt.Zināt.” NR.2

Par vērtēšanu sportā