21.02.2022

E-kurss skolotājiem "DemokrātiJĀ"

Skolotājiem ir pieejams e-kurss "DemokrātiJĀ" 8 stundu apjomā. Pieteikšanās: https://ej.uz/e-kurss_skolotajiem_demokrātijĀ. Skolotāju tālākizglītības programmas e-kursa formātā mērķis ir pilnveidot izpratni un zināšanas par demokrātiju un demokrātisku izglītības procesu, kā arī sniegt idejas un iepazīstināt ar mācību procesā izmantojamiem materiāliem. Par kursu apguvi dalībnieki saņems apliecinājumu.

E-kursa saturs ir piemērots ikvienas mācību jomas pedagogam. Tajā strukturēta daudzveidīga informācija, kas koncentrēti un mērķtiecīgi ļauj atkārtot jau zināmo un vienlaikus sekmē tēmas vispusīgāku un dziļāku izpratni. Katrai tēmai ir izstrādāts pamata saturs, kā arī sniegtas norādes uz papildu informāciju.

E-kurss ir strukturēts 8 nodarbībās:

  • 1. nodarbība – “Demokrātijas vizītkarte”
  • 2. nodarbība – “Pilsoniskā sabiedrība”
  • 3. nodarbība – “Demokrātijas kultūra skolā”
  • 4. nodarbība – “Skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējums”
  • 5. nodarbība – “Demokrātija kopienā”
  • 6. nodarbība – “Demokrātija mācību saturā”
  • 7. nodarbība – “Metodes demokrātijas kultūras stiprināšanai”
  • 8. nodarbība – “Globālā pilsonība”

Katras nodarbības apguvei un uzdevuma izpildei nepieciešamas 40–60 minūtes. Katrā nodarbībā ietverts informatīvais bloks un patstāvīgi veicams uzdevums. Lai saņemtu apliecinājumu par veiksmīgu e-kursa apguvi, dalībniekam ir jāizpilda visi e-kursā iekļautie uzdevumi. 

Noskaties video, lai uzzinātu vairāk:

 

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Projektu īsteno biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadarbībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS”.