06.09.2021

Aicinām pieteikties jaunajām Skolotāju mācīšanās kopienas grupām 2021./2022. m.g.

Skola2030 veidotā Skolotāju mācīšanās kopiena, kurā grupās ir iespēja dalīties ar savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzi, ir guvusi lielu atsaucību skolu un pirmsskolu vadītāju un skolotāju vidū. Arī šajā mācību gadā tiks veidotas jaunas skolotāju mācīšanās kopienas grupas gan skolas, gan pirmsskolas skolotājiem. Tāpat turpināsies darbs ar tiem skolotājiem, kas uzsāka dalību Skolotāju mācīšanās kopienā 2020./2021. m.g. un vēlēsies to turpināt arī šajā mācību gadā. 

Ja vēlaties pieteikties dalībai Skolotāju mācīšanās kopienā, aicinām aizpildīt anketu līdz šī gada 23. septembrim: 

Skolotāju mācīšanās kopiena nav profesionālās pilnveides mācības, bet gan unikāla iespēja skolotājiem veidot sadarbību un iepazīt kolēģus ne tikai no sava reģiona, bet no visas Latvijas, gūt pieredzi, kā līdzīga rakstura jautājumus risina citi kolēģi. Šīs kopienas grupas ir bijušas kā aizsākums arī vairāku skolas iekšējo mācīšanās grupu veidošanai. 

Izglītības procesā pēctecībai un savstarpējai izpratnei par attiecīgiem jautājumiem dažādos vecumposmos ir būtiska nozīme, lai izglītības process noritētu veiksmīgi, tāpēc tiek veidotas kombinētas grupas. Grupu veidošanas princips būs šāds:  

  • pirmsskolas grupa vecumpomam no 1,5 līdz 5 gadiem;  
  • pirmsskolas sagatavošanas (5 – 6 gadi) + sākumskolas grupa;  
  • sākumskolas + pamatskolas grupa;  
  • pamatskolas + vidusskolas grupa.  

Šajā mācību gadā tiek plānotas 6 tikšanās reizes – 3 reizes rudens semestrī un 3 reizes ziemas/pavasara semestrī – attālināti Zoom platformā. Nodarbības tiek plānotas pēcpusdienās (pirmsskolām dienas vidū), vienas nodarbības garums būs 2–2,5 stundas.

Nodarbību laikā grupas dalībniekiem tiek piedāvāts saturiskais iedevums saistībā ar pilnveidoto saturu un pieeju, notiek regulārs un aktīvs darbs mazākās grupās kopā ar citiem dalībniekiem, dalīšanās pieredzē, kā arī tiek izvirzīti savi individuālie mērķi veiksmīgākai pilnveidotā satura un pieejas īstenošanai savās mācību stundās. 

Šie ir ieguvumi no atsauksmēm, ko skolotāji minēja pēc pirmā gada Skolotāju mācīšanās kopienā:

Šajā gadā aicinām pieteikties skolotājus no pirmsskolas un skolas. Ir iecere veidot grupas arī skolu vadības pārstāvjiem un viņu atbalstam – par plānotajiem pasākumiem informācija sekos.

Ja nepieciešama papildinformācija, lūgums rakstīt: