24.11.2021

Aicinām pieteikties tiešsaistes lekcijai/diskusijai par to, kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas?

Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) aicina skolotājus un skolu vadītājus, pedagoģijas studentus un augstskolu pasniedzējus, arī vecākus un ikvienu interesentu uz tiešsaistes lekciju ar diskusiju “Kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas?” šī gada 3. decembrī plkst. 15.00 – 17.00.

Lekciju vadīs Kentuki Universitātes profesors Ph.D. Tomass Geske (Thomas R. Guskey), kurš ir viesprofesors desmit dažādās ASV universitātēs, pētnieks Kanādas, Austrālijas un Jaunzēlandes universitātēs. Pēc vieslekcijas Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs iezīmēs svarīgākos akcentus par atzīmes lomu pilnveidotajā mācību saturā, bet noslēgumā aicinām uz diskusiju, kā arī – būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

Dalībai seminārā Zoom platformā lūdzam reģistrēties šeit: https://bit.ly/reg_3dec. Semināru būs iespējams skatīties tiešraidē arī Skola2030 Facebook kanālā.

Darba kārtība:

15:00 – 15:45  Atzīme kā skolēna snieguma rādītājs: labā prakse |  Ph.D. Tomass Geske

15:45 – 16:00 Jautājumi vieslektoram, atbildes

16:00 – 16:15 Atzīmes loma pilnveidotajā mācību saturā | Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs

16:15 – 16:45 Diskusija: Limbažu Valsts ģimnāzijas direktore un skolotāja Gunta Lāce, Rīgas 64. vidusskolas skolotāja Laila Zinberga, Ropažu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Eva Haberkorne-Vimba, Olita Ļitvinova, direktora vietniece un skolotāja ar 30 gadu pieredzi, vecāku pārstāvis.

16:45 – 17:00 Jautājumi diskusijas dalībniekiem, atbildes

Lekcijas un diskusijas mērķis ir padziļināt izpratni par vērtējumu jeb atzīmju izmantošanas mērķi. Tāpat plānots identificēt pētniecībā balstītas stratēģijas un prakses, kas atbalsta šī mērķa sasniegšanu.

Ph.D. Tomass Geske ir vairāk nekā 25 grāmatu un 250 zinātnisko publikāciju autors un līdzautors par izglītības mērīšanas, vērtēšanas, vērtējumu izmantošanu un skolotāju profesionālā atbalsta jautājumiem (vairāk par viņa profesionālo kvalifikāciju un pieredzi https://tguskey.com/about-tom/ ). Viņa darbi ir vērsti uz to, lai katra skolēna mācību pieredze būtu ar visaugstāko kvalitāti. 

Īpaši nozīmīgs ir viņa ieguldījums tieši vērtējumu izmantošanas sistēmas pārveidē. Tā detalizēti atklāta tādas grāmatās kā “Kas ir zināms par vērtējumu izmantošanu?” (angl. What We Know About Grading: What Works, What Doesn’t, and What’s Next?) vai “Vērtējumi: tradīciju izaicinājums” (angl. On Your Mark: Challenging the Conventions of Grading and Reporting).