17.03.2021

Aicinām pievienoties kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā skolotājus mācīšanās kopienai!

Skolotāju mācīšanās kopiena veiksmīgi darbojas jau no 2020. gada nogales. Tajā pieteicās gandrīz 200 skolotāju no dažādām mācību jomām visos vecumposmos (gan pirmsskolas, gan skolas), kuri turpina tikties reizi mēnesī un kopīgi veido dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju. Viņiem ir iespēja satikt savus kolēģus arī no citām skolām, sadzirdēt un dalīties ar pieredzi, kā arī atrast jaunus risinājumus sev interesējošiem tematiem. Laikam ejot, esam saklausījuši jūsu vajadzību pēc mācīšanās kopām arī konkrētās mācību jomas ietvaros.

Tāpēc aicinām pieteikties Skolotāju mācīšanās kopienai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotājus!

Piedāvājam 3 nodarbību ciklu slēgtā grupā. Tajā kopā ar Skola2030 ekspertu un saviem kolēģiem būs iespēja dalīties savā pieredzē un iepazīties, uzklausīt citus sava mācību priekšmeta skolotājus, kā arī kopā ar Skola2030 ekspertiem iedziļināties katram sev interesējošā metodiskā jautājumā pilnveidotās pieejas un satura ieviešanai.

Nozīmīgi, ka tie skolotāji, kuri piesakās uz nodarbībām, ir gatavi apmeklēt visas trīs 2 stundu tikšanās reizes. Tikšanos starplaikos būs iespēja sazināties ar citiem kopas dalībniekiem slēgtā Facebook grupā.

Pieteikties iespējams šajās saitēs:

 

Papildu informācija: info@skola2030.lv