27.09.2022

Aicinām pievienoties Skolotāju mācīšanās kopienā 2022./2023. m.g.

1. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotājus  
2. Tehnoloģiju mācību jomas skolotājus 
3. JAUNUMS – kursa “Projekta darbs” skolotājus un skolu vadības pārstāvjus (skolā pārstāv šī kursa ieviešanu, organizēšanu) 

Kas tas ir? 

Skolotāju mācīšanās kopiena ir veiksmīga un produktīva skolotāju sadarbības forma, kas veiksmīgi darbojas jau no 2020./2021. mācību gada. Kopienā skolotājiem ir iespēja tikties ar savas jomas un mācību priekšmeta skolotājiem no citām skolām, sadzirdēt un dalīties pieredzē, kā atrast jaunus risinājumus sev interesējošos tematos, kā arī kopīgi veidot dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju.  

Kā tas notiek? 

Ieplānotajos datumos attālinātās zoom tikšanās laikā (1,5 - 2h) kopienas dalībniekiem ekspertu vadībā tiek piedāvāts saturiskais piedāvājums atkarībā no dalībnieku vajadzībām, kā arī iespēja dalīties pieredzē mazā, pastāvīgā un nemainīgu kolēģu grupā. Kopienu dalībnieki atzinuši, ka tieši šādas formas mācības ļauj viņiem daudz veiksmīgāk izprast dažādus pilnveidotā satura un pieejas jautājumus, kā arī rada pozitīvas emocijas, satiekot līdzīgi domājošus skolotājus, kas vērsti uz risinājumu meklēšanu un savstarpēju sadarbību. 

Papildu informācija Projekta darbs skolotājiem: Mērķauditorija: “Projekta darbs” kursa skolotāji (koordinatori) un skolu vadītāji, kas iesaistījušies kursa īstenošanā. 

 

Kad tas notiks? 

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma  Tehnoloģiju mācību joma  Starpdisciplināri 
  Teātris  Vizuālā māksla  Kultūras māksla vidusskolai pamatkursā  Literatūra  Mūzika  Datorika  Dizains un tehnoloģijas  Projekta darbs 
  16.00 - 18.00  15.00 - 17.00 

16.00 - 18.00 

15.00 - 16.30 
10.2022.  17.10.  18.10.  19.10. 20.10.  21.10. 07.10 05.10. 06.10.
11.2022.  28.11. 29.11. 30.11.     04.11. 09.11 02.11.
12.2022.        01.12. 02.12. 02.12. 07.12. 08.12.
01.2023.  23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01.      
02.2023.                 

 

03.2023. 

20.03 21.03 22.03. 23.03. 24.03.      
04.2023.  24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04.       
Grupas koordinators  Zane Bēķe 

Silvija Apse, Austra Avotiņa 

Lita Vēvere  Iluta Dalbiņa 

Ilze Vilde, Irēna Nelsone 

Alise Kuzņecova  Melita Mazūdre  Edīte Sarva 


 

Kā pieteikties? 

Lai pieteiktos, aicinām aizpildīt anketu: 

  1. Teātra mākslas skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies
  2. Vizuālās mākslas skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies
  3. Vidusskolas kultūras kursu skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies
  4. Literatūras skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies
  5. Mūzikas skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies
  6. Datorikas skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies
  7. Dizains un tehnoloģiju skolotājiem: pieteikšanās noslēgusies 
  8. Projekta darbs: pieteikšanās noslēgusies

Ja rodas papildu jautājumi rakstiet uz info@skola2030.lv vai zvaniet pa tālruni: +371 66051908.