07.01.2022

Aicinām skolotājus kļūt par izglītības tehnoloģiju mentoriem savā izglītības iestādē un/vai pašvaldībā!

Aicinām skolotājus pieteikties noslēdzošajām grupām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācībām “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās”, kā arī kļūt par izglītības tehnoloģiju mentoru savā izglītības iestādē un/vai pašvaldībā! Dalībnieki, kuri būs piedalījušies mācībās un izpildījuši patstāvīgos darbus, mācību noslēgumā saņems apliecību par 72 stundu profesionālās pilnveides kursu apguvi.

Izglītības iestādes vadītāji un izglītības pārvaldes deleģē savu pārstāvi. Lai pieteiktos noslēdzošajām mācību grupām, pedagogiem jānosūta savs pieteikums līdz 21. janvārim.

Kā un kas var pieteikties?

Skolotāj, ja vēlies un saredzi sevi izglītības tehnoloģiju mentora lomā, rosinām sarunāties ar savas iestādes vadītāju par iespēju pieteikties! Esam izsūtījuši vēstules visām pašvaldību izglītības pārvaldēm un skolu direktoriem ar aicinājumu uzrunāt pedagogu(s).

Aicinām pieteikties praktizējošus pedagogus no visiem vispārējās izglītības vecumposmiem – sākot no pirmsskolas līdz vidējās izglītības posmam, tai skaitā profesionālajām izglītības iestādēm. Sagaidām, ka pedagogi ikdienā strādā ar bērniem vai jauniešiem un būtu gatavi ar apgūto dalīties sava novada/valstpilsētas un/vai skolas kolēģiem. Kursos tiks apgūtas pieejas, kā mācību procesa plānošanā un īstenošanā izmantot digitālās tehnoloģijas un kā veicināt un atbalstīt to izmantošanu savu kolēģu vidū. Vairāk par mācību tēmām lasi šeit.

Kas ir izglītības tehnoloģiju mentors?  

Uz izglītības tehnoloģiju mentora lomu var raudzīties vienas izglītības iestādes ietvaros un  pašvaldības/valstspilsētas līmenī.

Izglītības tehnoloģiju mentors izglītības iestādē ir metodiķis – pieaugušo izglītotājs, kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes skolotājiem, pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un atbalsta labās prakses pārņemšanu izglītības iestādē, lai atbalstītu pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā.

Izglītības tehnoloģiju mentors pašvaldības līmenī, līdzīgi kā mācību jomu koordinatori septiņās mācību jomās, darbojas kā metodiķis – pieaugušo izglītotājs daļēja laika slodzē, organizējot un atbalstot pieredzes apmaiņu, labās prakses pārņemšanu un sadarbību starp sava novada/pilsētas skolu/pirmsskolu izglītības tehnoloģiju mentoriem. Mentors plāno un īsteno mācības skolotājiem, kā arī pats kā pedagogs eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācībās, meklējot labākās iespējas sniegt atbalstu pedagogiem izglītības iestāžu darba digitalizācijas procesā.

Kā un kad notiks izglītības tehnoloģiju mentoru kursi?

Līdz šim notikušas divas pieteikšanās kārtas un divas grupas uzsākušas mācību gaitu. Dalībnieki, kuri būs pieteikušies trešajā jeb pēdējā pieteikšanās kārtā līdz 2022. gada 21. janvārim, kursi kombinētā mācību veidā sāksies no 2022. gada februāra un visiem dalībniekiem noslēgsies 2023. gada vasarā. Pamata mācību forma būs regulāri patstāvīgi mācību uzdevumi e-mācību vidē skolo.lv, tiešsaistes nodarbības, saziņa ar kolēģiem diskusiju forumos un atgriezeniskā saite par paveikto kombinācijā ar iespēju tikties klātienes mācībās labās pieredzes apmaiņai, intensīvai praktiskai darbībai. Dalībniekiem būs apgūtais jāizmēģina praksē un jāiedzīvina savā izglītības iestādē. Mācības no dalībnieka prasīs vidēji četras stundas mēnesī.

Plānots, ka katram dalībniekam tiešsaistes nodarbības notiks reizi mēnesī, savukārt klātienes mācības  būs no vienas līdz trīs reizēm gadā. Pēc iespējas plānosim to norisi dažādu Latvijas reģionu centros. Par konkrētiem tiešsaistes vai klātienes nodarbību norises datumiem katras grupas dalībniekus laikus informēs.

Dažas atsauksmes no esošajiem dalībniekiem

  • “Sapratu, ka prātīga un jēgpilna tehnoloģiju izmantošana ļauj kvalitatīvi īstenot mācību procesu, uzlabot tās kvalitāti - īpaši strādājot attālināti.”
  • “Man patika, ka līdzšinējās tēmas ir bijušas praktiskas - gan praktiskie uzdevumi, gan nodarbībās grupu darbos tika piedāvāti praktiski pielietojamas idejas ikdienas darbam savā skolā.”
  • “Daudz vairāk uzzināju par mentora lomām un vadības stiliem. Bija iespēja izvērtēt sevi kā mentoru, un jautājumi pārdomām daudz nopietnāk lika aizdomāties par mentordarbības uzsākšanu. Grupu darbs radīja pārliecību, ka vīzijas par mentora vīziju ir vienotas.”
  • “Iepazinu jaunu digitālo rīku izmantošanu. Dalīšanās pieredzē un citu kolēģu ieteikumi bija vērtīgi. Mūsu mācību grupa aktīvi jau dalās ar IT rīku materiāliem un nevaram sagaidīt nākamo tikšanās reizi.”

 

Vairāk informācijas un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par kursiem lasīt šeit.

Ja rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907.