15.09.2021

Aicinām skolotājus pieteikties profesionālās pilnveides kursos “Mācību saturs un pieeja padziļināto kursu īstenošanā”!

Aicinām skolotājus, kuri šogad un nākamo divu mācību gadu laikā īstenos  padziļinātos kursus vidējās izglītības pakāpē, piedalīties Skola2030 īstenotajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Mācību saturs un pieeja padziļināto kursu īstenošanā”. Šobrīd uzsākam pieteikšanos 5 padziļināto kursu pedagogiem: Svešvaloda II, Matemātika II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II un Fizika II. Padziļinātajiem kursiem Ķīmija II, Ģeogrāfija II, Bioloģija II, Programmēšana II, Kultūra un māksla II, Dizains un tehnoloģijas II un Latviešu valoda un literatūra II pieteikšanos pakāpeniski uzsāksim nākamo mēnešu laikā.

Aicinājums pieteikties līdz 2021.gada 28. septembrim un reģistrācijas kārtība nosūtīta visiem skolu vadītājiem. Jautājiet savas skolas vadītājam par iespēju reģistrēties!

Profesionālās pilnveides kursu mērķis ir sagatavot pedagogus padziļināto kursu efektīvai īstenošanai vidējās izglītības pakāpē. Mācības ir izstrādātas atbilstoši katra padziļinātā kursa saturam, tādējādi pedagogiem būs iespēja padziļināt zināšanas gan par kursa satura jautājumiem, gan mācību pieeju. Mācību process tiks organizēts tā, lai pedagogs iegūtu praktisku pieredzi konkrētā padziļinātā kursa mācīšanā. Nozīmīgākajiem un jaunajiem padziļinātā kursa satura tematiem ir piesaistīti augstskolu mācībspēki un nozares profesionāļi.

Profesionālās pilnveides kursi visām grupām norisināsies no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada novembrim. Par konkrētu mācību laiku dalībnieki tiks informēti pēc pieteikšanās, jo katram kursam un grupai tas var atšķirties.