22.02.2022

Aicinām skolotājus pieteikties profesionālās pilnveides kursos “Mācību saturs un pieeja padziļināto kursu īstenošanā”!

Aicinām skolotājus, kuri šogad un nākamo divu mācību gadu laikā īstenos padziļinātos kursus vidējās izglītības pakāpē, piedalīties Skola2030 īstenotajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Mācību saturs un pieeja padziļināto kursu īstenošanā”. Šobrīd uzsākam pieteikšanos 11 padziļināto kursu pedagogiem: Svešvaloda II, Matemātika II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II, Fizika II, Ķīmija II, Ģeogrāfija II, Bioloģija II, Programmēšana II, Kultūra un māksla II, Latviešu valoda un literatūra II.

Aicinājums pieteikties līdz 2022.gada 6. martam un reģistrācijas kārtība nosūtīta visiem skolu vadītājiem. Jautājiet savas skolas vadītājam par iespēju reģistrēties!

Profesionālās pilnveides kursu mērķis ir sagatavot pedagogus padziļināto kursu efektīvai īstenošanai vidējās izglītības pakāpē. Mācības ir izstrādātas atbilstoši katra padziļinātā kursa saturam, tādējādi pedagogiem būs iespēja padziļināt zināšanas gan par kursa satura jautājumiem, gan mācību pieeju. Mācību process tiks organizēts tā, lai pedagogs iegūtu praktisku pieredzi konkrētā padziļinātā kursa mācīšanā. Nozīmīgākajiem un jaunajiem padziļinātā kursa satura tematiem ir piesaistīti augstskolu mācībspēki un nozares profesionāļi.

Kursi tiks pakāpeniski uzsākti no 2022. gada marta un ilgs līdz 2022. gada beigām. Katra padziļinātā kursa pedagogu profesionālās pilnveides grupa mācības uzsāks un noslēgs atšķirīgā laikā. Konkrētu laika grafiku iegūsiet pēc pieteikumu apkopošanas martā.

Atsauksme no kursa "Sociālās zinātnes II" grupas dalībnieces:

“Lielākais ieguvums ir pieredze, kā sakārtot mācību tematus secīgi un ko tajos mācīt. Ieguvums ir materiāls, kas saglabājas kursu laikā un kuru varēs piedāvāt skolēniem."