10.10.2022

Aicinām pieteikties kursa Projekta darbs mācīšanās grupām!

Ideja par šīm mācīšanās grupām radusies ar mērķi sniegt atbalstu Tev kā skolotājam projekta darba vadīšanā atbilstoši konkrētā projekta darba īstenošanas soļiem, kā arī apkopot reālus skolēnu projekta darbu piemērus katrā no projekta darba veidiem un izmantot tos kā resursu izpratnes paplašināšanā un padziļināšanā par un ap projekta darba īstenošanu.
 

Tādēļ visa turpmākā mācību gada garumā tiek organizēta Projekta darba skolotāju mācīšanās grupu darbība katra projekta darba veidā, kuras ietvaros sadarbībā ar Projekta Skola2030 kolēģiem plānots:

 • nodarbības vienu reizi mēnesī (tiešsaistē);
 • komunikācija laikā starp nodarbībām grupas vadītāju un dalībnieku starpā;
 • noslēdzošais pasākums mācību gada noslēgumā (visdrīzāk jūnija otrā pusē; klātienē).

Piekrītot iesaistīties katra konkrētā projekta darba veida mācīšanās grupas darbībā, Tu gūsi iespēju:

 • saņemt regulāru atbalstu projekta darba vadīšanā visa turpmākā mācību gada garumā;
 • paplašināt un padziļināt savu izpratni par šī projekta darba veida īstenošanu un vadīšanu (caur teoriju, pieredzē balstītiem ieteikumiem un praktiskiem piemēriem);
 • aktualizēt tev būtiskākos jautājumus/izaicinājumus par konkrētā projekta darba īstenošanu/vadīšanu un saņemt atbildes/ieteikumus to risināšanā no grupas vadītājiem un/vai citiem dalībniekiem;
 • reflektēt par savu pieredzi ar mērķi uzlabot savu praksi projekta darba vadīšanā, mācību procesu un skolēnu sniegumu projekta darba īstenošanā;
 • gūt pieredzi sadarbībai ar kolēģiem ar vienotām interesēm, ideju, vajadzībām un/vai mērķi.

Tu esi aicināts:

 • iespējami regulāri un atbildīgi iesaistīties visās mācīšanās grupas organizētajās aktivitātēs;
 • apzināt un pārskatīt savu pieredzi projekta darba īstenošanā/vadīšanā, un dalīties ar savas prakses piemēriem/ieteikumiem;
 • iepazīties ar Skola2030 sagatavoto atbalsta informāciju projekta darba novērtēšanai un īstenošanai;
 • dalīties atgriezeniskajā saitē par to, kā praktiski veicies konkrētu projekta darba soļu īstenošanā;
 • atlasīt un dalīties ar skolēnu darbu (vai to fragmentu) piemēriem.

Pirmo nodarbību plānotie laiki

Pētniecības darbs Mācību uzņēmums Mākslinieciskās jaunrades darbs Dizaina risinājums Sabiedriskais darbs
13.10., 16.00 - 18.00 18.10., 15.30 - 17.30 21.10., 15.30 - 17.30 18.10., 16.00 - 18.00 17.10., 15.30 - 17.30

 

Ja Tevi uzrunā šāda veida sadarbība un mācīšanās grupas darbībā esi atvērts iesaistīties regulāri un pilnvērtīgi, tad esi aicināts aizpildīt pieteikumu!

Lai pieteiktos dalībai projekta darba skolotāju mācīšanās grupā, aizpildi pieteikuma anketu. Kā katras grupas dalībnieki tiks apstiprināti pirmie saņemtie 25 pieteikumi katrā projekta darba veidā.

Pieteikuma anketas

 • Pētniecības darba mācīšanās grupa: pieteikšanās noslēgusies
 • Mācību uzņēmuma mācīšanās grupa: pieteikšanās noslēgusies 
 • Mākslinieciskās jaunrades darba mācīšanās grupa: pieteikšanās noslēgusies 
 • Dizaina risinājuma mācīšanās grupa: pieteikšanās noslēgusies 
 • Sabiedriskā darba mācīšanās grupa: pieteikšanās noslēgusies