01.09.2023

Mācību un metodiskais līdzeklis matemātikā pārejai uz mācībām valsts valodā 1.–3. klasei

Skolotājam pieejami mācību un metodiskie līdzekļi matemātikā pārejai uz mācībām valsts valodā 1.-3.klasei.

Atbalsta materiāli izstrādāti, balstoties uz mācību priekšmeta programmas paraugu, aptverot skolēnam sasniedzamos rezultātus konceptuāli nozīmīgu jēdzienu izpratnes veidošanai un prasmju apguvei.

“Lai arī skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda vai skolēniem ar mācīšanas grūtībām, būtu vieglāk apgūt mācību saturu, skolotāju ikdienas darbam esam izstrādājuši atgādnes un darba lapas, kas iekļauj pilnveidotā satura tēmas un jēdzienus,” saka mācību satura eksperte Liene Jankovska.

Metodiskā materiāla autores Linda Ādamsone, Liene Jankovska, Kristiāna Ritenberga norāda, ka saturs atspoguļots ar vizualizācijām, shēmām un modeļiem, tā atvieglojot skolēniem jēdzienu izpratni.

Skolotājiem tos iesakām izmantot ikdienas mācību procesā!

Mācību un metodiskais līdzeklis matemātikā pārejai uz mācībām valsts valodā 1.–3. klasei pieejams šeit.