16.10.2023

Pieejami jauni projekta Skola2030 pašmācības e-kursi skolotājiem padziļinātā līmeņa kursu īstenošanai

Pieejams jauns projekta Skola2030 pašmācības e-kurss skolotājiem padziļinātā līmeņa kursa Latviešu valoda un literatūra II īstenošanai.  

E-kurss pieejams šeit.  

E-kursa mērķis ir labāk izprast padziļinātā kursa mācību saturu un pieeju, lai atbalstītu un virzītu skolēnu mācīšanos. E-kurss ir bezmaksas pieejams skolo.lv lietotājiem pēc reģistrēšanās. 

 

E-kursā pieejami īstenotās pedagogu profesionālās pilnveides kursam “Mācību saturs un pieeja Latviešu valoda un literatūra II padziļinātā kursa īstenošanā” materiāli, uzdevumi, video ieteikumi ar piemēriem, kā strādāt ar katru no tematiem: teksts un indivīds, teksts un sociālās grupas, teksts un vara, teksts un valodas attīstība, teksts un tulkojums, folkloras teksts un mūsdienu literatūra. Apliecības par šī pašmācības e-kursa apguvi netiek izsniegtas.  

Tāpat aicinām izmantot Sanitas Martenas un Solvitas Berras izstrādātos metodiskos ieteikumus tematu “Teksts un vara”, “Teksts un indivīds” īstenošanai. Materiāls pieejams vietnē e-vidē MAPE.

Aicinām skatīt arī e-kursu skolēniem kursa Latviešu valoda un literatūra II apgūšanai patstāvīgi vai kopā ar skolotāju. E-kurss pieejams bezmaksas platformā skolo.lv šeit.

Saistībā ar jautājumiem, neskaidrībām un iespējamām neprecizitātēm e-kursa materiālos, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@skolo.lv, pievienojot saiti uz konkrēto materiālu vai aktivitāti.