28.08.2023

Pieejams jauns e-kurss “Fizika I metodisko materiālu komplekts skolotājiem”

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros, tapis e-kurss “Fizika I metodisko materiālu komplekts”, kurš satur nepieciešamo visām 245 “Fizika I” kursa stundām – visiem 14 tematiem.  

E-kurss pieejams visiem mācīšanās platformas skolo.lv jaunajā sadaļā Metodiskie ieteikumi skolotājiem reģistrētiem lietotājiem šajā saitē: https://skolo.lv/course/view.php?id=774644  

Valsts izglītības satura centra finansēto projektu par “Fizika I” materiālu izveidi vadīja LU Fizikas nodaļas vadītājs Guntars Kitenbergs. Metodiskos materiālus veidoja 12 fizikas skolotāju satura komanda LU pētnieka un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotāja Ģirta Zāģera vadībā, zinātnisko recenziju veic Fizikas nodaļas pētnieki, bet aprobāciju organizē LU Fizikas izglītības pētniecības katedra docentes Ineses Dudarevas vadībā, cieši sadarbojoties ar Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju un tās vadītāju Ludmilu Belogrudovu. 

 

Materiāli ir strukturēti pa tematiem un katrai stundai pieejams stundas plāns, kurā uzskaitīti sasniedzamie rezultāti, stundā ietvertās prasmes, detalizētu sarakstu ar veicamajām darbībām gan skolēnam, gan skolotājam stundas laikā ar ieteicamo laika plānojumu katrai darbībai un iespējamie papildresursi. Atsevišķām stundām pievienotas arī skolēnu darba lapas, laboratorijas darbu protokoli, temata noslēguma darbi divos variantos un citi materiāli. Tāpat katrai stundai pieejams metodiskais komentārs, kurā aprakstīts, kādēļ stunda veidota tieši tā, kā arī iespējas šo stundu pārveidot un pielāgot savām vajadzībām un citas vērtīgas piezīmes. 

 

Svarīgi ņemt vērā, ka materiālos iestrādātas iespējas tos pielāgot un pārveidot skolotāja vajadzībām. Materiālu autori aicina skolotājus neuzskatīt izveidotos materiālus par “vienīgo pareizo veidu, kā mācīt”, bet gan izmantot kursā pieejamos resursus, lai no tiem varētu 

atvasināt savam darbam vislabāk atbilstošo materiālu versiju. Šī iemesla dēļ materiālos sastopamas dažādas pieejas, kā apgūt konkrēto tematu – tas ļauj skolotājiem ieraudzīt dažādus veidus, kā var vadīt darbu klasē, un izvēlēties sev un savai klasei piemērotāko un tīkamāko. 

 

Jautājumus, komentārus un ieteikumus uzlabojumiem par materiāliem lūdzam sūtīt e-pasta formā, norādot e-pastā stundu, uz e-pastu fizika@lu.lv. 

 

Papildus aicinām skatīt Skola2030 izstrādātos mācību materiālus fizikā vidusskolai: 

 

Kā uzsākt darbu mācīšanās platformā skolo.lv?  

Mācīšanās platforma skolo.lv pieejama bezmaksas visām Latvijas izglītības iestādēm. Ja izglītības iestādes viens vai vairāki skolotāji izsaka vēlmi izmantot mācīšanās platformu skolo.lv, jāveic šādi soļi:  

  1. izglītības iestādes vadītājam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot izglītības iestādes virslietotāju (sistēmas administratoru, kam būs plašākas tiesības nekā pārējiem lietotājiem);  
  2. izglītības iestāde slēdz līgumu ar Valsts izglītības satura centru (VISC) par mācīšanās platformas skolo.lv lietošanu, personu datu apstrādi un atļauju izgūt personas datus no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Ja izglītības iestādei nav tiesību slēgt šāda veida līgumu, ir iespēja slēgt trīspusēju līgumu kopā ar pašvaldību. Līgums ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, taču šis līgums tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo mācību gadu arī pēc šī termiņa, ja līdz līguma darbības termiņa beigām neviena no pusēm nav izteikusi vēlmi līgumu pārtraukt;  
  3. pēc līguma noslēgšanas mācīšanās platformā skolo.lv tiek izveidots izglītības iestādes kopīgs profils un pievienoti visi tās skolotāji. Savukārt, skolēnus platformā pievieno skolotājs – tieši sava mācību priekšmeta e-kursam.