29.08.2023

Pieejams metodiskais līdzeklis "Skolēnu mācību sasniegumu summatīvā vērtēšana"

Lai skolu praksē ienāktu vairāk zināšanu un īstenotos pieejas maiņa, aicinām skolotājus un skolu vadītājus iepazīties ar jaunāko metodisko līdzekli  “Skolēnu mācību sasniegumu summatīvā vērtēšana”, kurš nu ir pieejams mācību plānošanas e-vidē MAPE.

Šajā izdevumā variet aplūkot uz datiem balstītas pieejas vērtēšanai, tai skaitā, kā izveidot nobeiguma darbus, lai novērtētu skolēnu apgūto konkrēta mācību temata apguves rezultātā, un citus vērtīgus materiālus.

Saite uz metodisko līdzekli: https://bit.ly/macibu-sasniegumu-summativa-vertesana