10.05.2021

Piesaki savu labās prakses stāstu "Skola2030" izglītības tehnoloģiju konferencei!

Aicinām skolotājus un skolu vadītājus pieteikt Skola2030 konferencei savas skolas labās prakses stāstu - piemērus, kā tehnoloģijas Jums un Jūsu skolēniem palīdzējušas turpināt būt veiksmīgiem mācībās. Pirmsskolu skolotāji, metodiķi, vadītāji, speciālie pedagogi, psihologi, aicinām arī tieši jūs dalīties labajā praksē īpašās pirmsskolai veltītās sesijās!

Labās prakses stāstus aicinām iesūtīt līdz 24. maijam šeit: https://ej.uz/LabaPrakse2021. Pirms anketas aizpildīšanas, lūdzam iepazīties ar visiem jautājumiem.

Gaidīsim labās prakses stāstus, kas atspoguļo tehnoloģiju izmantošanu mācībās vai ilustrē vienu vai vairākus no sekojošiem mācību darba aspektiem. Tehnoloģiju izmantošana, lai:

  • labāk iemācītu mācību priekšmeta/jomas saturu vai caurviju prasmes;
  • attīstītu bērnu un jauniešu digitālās prasmes;
  • mērķtiecīgi kombinētu klātienes, skolēna patstāvīgā darba un tiešsaistes mācību elementus;
  • veidotu produktīvu mācību vidi;
  • iekļautu katru bērnu un jaunieti mācībās un diferencētu pieeju mācībām;
  • īstenotu pieeju vērtēšanā, kas atbalsta skolēnu mācīšanos;
  • skolotāji sadarbotos mācību darba plānošanā;
  • skolotāji kopīgi mācītos un saņemtu atbalstu;
  • padarītu saziņu, datu un informācijas apmaiņu efektīvāku.

Vairāk par konferences tematiem un sesiju formātiem lasīt šeit: http://bit.ly/teh_konferences_temati

Skola2030 ikgadējā, vērienīgā konference izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem notiks šī gada 16. un 17. augustā kā ideju, pieredzes apmaiņas un diskusiju forums. Tā būs veltīta izglītības tehnoloģiju lomai mācībās, arī pieredzes un secinājumiem par attālināto mācību procesu. Konference pamatā notiks tiešsaistē, veidojot arī iespējas ierobežotam dalībnieku lokam piedalīties klātienes pasākumos Rīgā un reģionos (ja to ļaus epidemioloģiskā situācija). Mūsu mērķis ir sniegt iespējami lielākam pirmsskolu un skolu skolotāju, skolu vadītāju skaitam iespēju dalīties pieredzē, veidojot gan tematiskas, gan konkrētiem mācību priekšmetiem veltītas sesijas un īpaši izceļot reģionu piemērus. Konferencei varat pieteikt īsu 7 minūšu pieredzes stāstu, darbnīcu vai meistarklasi.

Izvērtējot visus iesniegtos pieteikumus, idejas iekļaušanu konferencē apstiprināsim līdz 17. jūnijam. Konferences programmā iekļautajiem stāstiem būs iespēja tos prezentēt gan tiešsaistē, gan kādā no studijām klātienē Rīgā vai reģionā.

VISIEM ideju pieteicējiem dosim iespēju pirmajiem reģistrēties dalībai konferencē, reģistrējoties sev visvairāk interesējošajās sesijās. Konferences runātāji saņems Skola2030 apliecinājumu par labās prakses stāsta demonstrēšanu konferencē un varēs piedalīties īpašās tikai runātājiem veidotās darbnīcās nedēļā pēc konferences.

Jautājumu gadījumā vērsieties pie konferences programmas koordinatores Ditas Kantores, rakstot uz e-pastu dita.kantore@skola2030.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +371 66051907.