14.08.2020

Pilnveidotā satura un pieejas pilotskolas tiksies aprobācijas noslēguma konferencē 18. augustā Ādažos

Piedaloties Valsts prezidentam Egilam Levitam, kā arī izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, šī gada 18. augustā Ādažos notiks pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijas noslēguma konference, lai klātienē skolām un citiem projekta partneriem un atbalstītājiem pateiktos par iesaisti, dalītos ar pieredzes stāstiem un secinājumiem.

Aprobācija ir bijis nozīmīgs posms projektā, un pilotskolu paveiktais ir būtisks ieguldījums pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Aprobācijas uzdevums bija skolu un pirmsskolu ikdienas praksē pārbaudīt un izvērtēt, kā iespējams nostiprināt mācību darba organizācijas modeļus, dažādus mācīšanās paņēmienus, tostarp skolotāju sadarbības organizēšanu, aprobēt mācību satura dokumentu un mācību līdzekļu paraugu izmantošanu skolās.

Aprobācijā divu gadu garumā bija iesaistītas 100 dažāda lieluma un tipa skolas (saraksts pieejams šeit skola2030.lv/lv/atbalsts/aprobacija/pilotskolas) visā Latvijā no dažādiem novadiem – gan vidusskolas, gan ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas, pirmsskolas, gan sākumskolas un pamatskolas, kā arī speciālās skolas. Kopumā 1700 pilotskolu skolotāji iesaistījās arī mācībās, līdztekus tām izmēģinot mācību priekšmetu programmas un mācību līdzekļus, sniedza savus ieteikumus mācību satura un pieejas pilnveidē. Uz aprobācijas skolu komandu profesionālās pilnveides kursa satura bāzes izstrādāts arī e-kurss, kas ir pieejams ikvienam skolotājam, kā arī e-kurss tieši pirmsskolu skolotājiem.

Izglītības konferencē “Mūsu skola katram skolēnam” Ādažos plānotas diskusijas par pieredzi pilotskolās un ieteikumi. Daži no tematiem būs: (1) par dažādām mācību darba organizācijas formām, analizējot efektīvākās no tām un ieguvumus skolēnam, (2) par atbalstu skolēniem dažāda lieluma klasēs/grupās, lai kvalitatīvi atbalstītu katru bērnu; (3) par to, kā iedzīvināt pārmaiņas dažāda lieluma skolās, analizējot pārmaiņas gan kā procesu, gan pārmaiņu rezultātu; (4) par lielākajiem izaicinājumiem, mainot vērtēšanas akcentus, – kā mainās skolēnu attieksme un motivācija, ja vērtējam galarezultātu vai vērtējums tiek sniegts procesā snieguma uzlabošanai. Diskusijās skars arī jautājumu par vecāku iesaisti, par sadarbību ar vecākiem laukos un pilsētā.

Konferences galvenā ideja – skola katram bērnam ir tāda skola, kurā katrs bērns neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura var justies droši un saņemt atbalstu, lai mācītos.

Skola2030 turpinās skaidrot pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas akcentus, tostarp par emocionāli drošas un intelektuāli rosinošas mācību vides nozīmību un iekļaujošu izglītības principu īstenošanu skolās, kas bija plānoti kā šīs konferences temati. Tiem veltīsim rakstus mūsu nākamajos ziņu izdevumos “Domāt.Darīt.Zināt.”. Pierakstīties tā saņemšanai e-pastā var, reģistrējoties te: skola2030.lv/piesakies-jaunumiem.

Informācijai par pilnveidoto mācību saturu un tā īstenošanu var sekot mūsu YouTube kanālā: www.youtube.com/skola2030, kā arī Facebook: www.facebook.com/Skola2030/ un mājaslapā: www.skola2030.lv.

Konference tiek rīkota Valsts izglītības satura centra ESF projekta Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ietvaros sadarbībā ar AS Swedbank un Ādažu novada domi.