21.08.2017

Pirmo reizi prezentē jaunā mācību satura ietvaru

Piektdien, 18.augustā, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konferencē pirmo reizi tika prezentēts mācību satura ietvars, kurš plašākai auditorijai sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots septembra otrajā pusē.

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks savā runā līdztekus informācijai par to, kādas ir plānotās mācību jomas un priekšmeti un kāds būtu nepieciešamais stundu skaits šajās jomās, informēja arī par pārmaiņām vērtēšanā. G.Catlaks uzsvēra, ka būtiski ir padarīt vērtēšanu par ikdienas sastāvdaļu, kā arī atrast veidu, kā vislabāk vērtēt un novērtēt kompleksu rezultātu.

Kā uzsvēra Skola2030 mācību satura izstrādes struktūrvienības vadītāja Dace Namsone, jaunais mācību saturs pirmo reizi tiek veidots, orientējoties uz skolēnam sasniedzamo rezultātu, un divi būtiski atslēgas vārdi šajā procesā ir “pēctecība” un “sistēmiskums”. Mācību saturs skolēnam tiek veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas jeb 1,5 gadu vecuma līdz vidusskolai jeb 18 gadiem atbilstoši konkrētajam izglītības posmam izvirzītajiem mērķiem un vienotām lielajām idejām. Tāpat D.Namsone uzsvēra, ka līdz ar jauno mācību saturu un mācīšanās pieeju būtiski svarīgi, lai mainītos un ievērojami palielinātos izglītības iestādes patstāvība plānot mācību saturu skolas līmenī atbilstoši konkrēto skolēnu vajadzībām un reālajām iespējām.

Mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa uzsvēra, ka svarīgi organizēt mācīšanās un mācīšanas procesu, domājot par katru skolēnu un tieši viņam sasniedzamo mērķi. Viņa atzīmēja, ka būtiski mācīties iedziļinoties un ka svarīgi mācīšanās procesā integrēt t.s. caurviju prasmes. Mērķis būtu pakāpeniski veidot un attīstīt skolu kā organizāciju, kurā skolotāji savstarpēji un arī plašākā mērogā sadarbojas, plānojot sasniedzamo rezultātu skolēnam.

Jaunā satura projekta dokumenti sabiedriskajai apspriešanai tiks nodoti jau septembrī, bet profesionālās apvienības un organizācijas, kā arī jebkurš interesents savus komentārus un ieteikumus varēs izteikt līdz nākamā gada februārim.

Plašāk ar prezentēto jaunā satura ietvaru var iepazīties šajos dokumentos:

Video

Lejupielādēt video

Saistītie raksti