28.04.2020

Resursi attālinātām mācībām

Ir pagājušas vairākas nedēļas kopš pāriešanas uz attālinātām mācībām saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī. Attālinātas mācīšanās apstākļiem ieilgstot, skolas un skolotāji jau atraduši labāko un piemērotāko mācību darba veidu un ritmu, gatavo tiešsaistes mācību stundas un uzdevumus. Ierosmei, ja meklējat ko jaunu, un atgādinājumam – par būtisko – apkopojums par attālinātas mācīšanās resursiem.

Vadlīnijas (http://skola2030.lv/attalinata-macisanas/vadlinijas)

Skola2030 sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) ir izstrādājusi vadlīnijas attālinātām mācībām, atgādni, kā arī vadlīnijas vērtēšanai.

Tajās atradīsiet ieteikumus mācību procesa nodrošināšanai dažādos vecumposmos (pirmsskolā 5–6 gadus veciem bērniem; 1.–6. kl. un 7.–12. kl.) un mācību darba organizācijai (skolu vadībai), mācību un nodarbību plānošanai (skolotājiem), kā arī informāciju par rīkiem mācību procesa nodrošināšanai.

Vadlīnijas iespējams lejuplādēt šeit: https://bit.ly/attalinata_macisanas_pdf

 

Lai noskaidrotu nepieciešamo atbalstu un turpmāko rīcību attālināta mācību procesa pilnveidē, VISC pirmajās nedēļās veica skolu vadības, skolēnu, skolotāju un vecāku viedokļu aptauju. Rezultāti tika prezentēti vebinārā (Guntars Catlaks, VISC; Gatis Narvaišs, Edurio) 15. aprīlī. Ņemot vērā ieteikumus, tika sagatavota atgādne par attālinātas mācīšanās 5 svarīgākajiem ieteikumiem, un tie ir šādi: 

  • prioritizējiet būtiskākos sasniedzamos rezultātus;
  • plānojiet skolēnu / audzēkņu iespējām atbilstošu kopējās slodzes apjomu;
  • iedibiniet visiem lietotājiem saprotamu un paredzamu saziņas sistēmu;
  • piedāvājiet mērķtiecīgu un sistemātisku atbalstu mācībām;
  • rūpējieties par sociāli emocionālo atbalstu visām iesaistītajām pusēm.

Atgādni iespējams lejuplādēt šeit: https://bit.ly/attalinati_atgadne_pdf

Vērtēšana attālinātās mācībās

Vērtēšanas vadlīnijas var lejuplādēt šeit: Vadlīnijas skolēnu / audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (pdf)

Par skolēnu snieguma vērtēšanu attālinātās mācībās iesakām noskatīties vebināru (G. Catlaks, VISC; P. Pestovs, Skola2030, J. Zīvarts, IKVD), lai uzzinātu vairāk: https://bit.ly/attinati_vertesana

Tāpat aicinām iepazīties arī ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vērtēšanu ārkārtējās situācijas laikā: https://ikvd.gov.lv/ .

 

Pirmsskolai (http://skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai)

Lai atbalstītu bērnu mācībās mājās, skolotājs sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem / rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kuru bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Skolotājs arī sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video materiāliem, attēliem, receptēm u.tml.

Izmantojot jau praksē esošu digitālo platformu (E-klase, ELIIS, Class Dojo), skolotājs sazinās ar vecākiem un nodod konkrētus bērniem veicamus uzdevumus. Piemēram: “Saskatiet ģeometriskās formas apkārtējā vidē un ierakstiet, uzzīmējiet atrasto tabulā. Izmantotais materiāls: Matemātikas mācību joma, Ģeometriskās figūras, 59. lpp. https://mape.skola2030.lv/materials/203."

Vebināri pirmsskolas skolotājiem

“Pirmsskolēns mācās mājās” (A. Lauka, G. Kārkliņa) https://youtu.be/cLfygNXUHGE .

Par darbu pirmsskolas dežūrgrupā ārkārtējās situācijas laikā, par skolotāja skolotāja lomu, par to, kā veidot un iekārtot dažādus mācību centriņus (A. Lauka un G. Kārkliņa): https://youtu.be/tGSYEfTP1dA .

Sadaļā vecāku atbalstam https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ieteikumi-vecakiem sniegti pirmsskolai domāti vispārīgi ieteikumi un iekļauti konkrēti materiāli izmantošanai mājās jebkurā laikā. Aicinām skolotājus par šo saturu aktīvi ziņot pirmsskolēnu vecākiem.

Raksts par to, kā bērni mācās rotaļājoties: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/blogs/berns-macas-rotalajoties .

Ieteikumi par to, kā bērnam attīstīt rakstītprasmi: https://bit.ly/berns_macas_rakstit .

Mācīšanās piemēri: vispārīgi atbalsta materiāli, kas sagatavoti primāri vecākiem un izmantojami jebkurā laikā, taču tikpat labi tos var izmantot arī dežūrgrupu skolotāji pirmsskolā.

“Brokastis, pusdienas, vakariņas”: https://bit.ly/br_ps_vak
“Matemātika katrai dienai”: https://bit.ly/mat_kat_dienai
“Mācāmies ceļā”: https://bit.ly/macamiescela

Atbalsta materiāls vecākiem, kā nedēļas laikā kopā ar bērniem izzināt kādu tematu:

izziņas temats “Mana brīnumzeme”;

https://bit.ly/brinumzeme1
https://bit.ly/brinumzeme2
https://bit.ly/brinumzeme3

izziņas temats “Ceļam un būvējam”:

https://bit.ly/celambuvejam1
https://bit.ly/celambuvejam2
https://bit.ly/celambuvejam3

 

Skolai (http://skola2030.lv/attalinata-macisanas/skolai)

Pieredzes piemēri: skolas un mācību darba organizācija ārkārtējos apstākļos: Skola2030 eksperti Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs un Ādažu vidusskolas fizikas skolotājs Raivis Pauls vebinārā stāsta, kā skola un skolotājs var nodrošināt attālinātu mācību darbu: https://bit.ly/attalinati_pieredze

Pašvadīta mācīšanās: ieteikumi skolotājiem, vecākiem. Noskatieties vebināru, kurā Inga Pāvula, izglītības konsultante, Skola2030 vecākā eksperte, piedāvā ieteikumus vecākiem un skolotājiem pašvadītas mācīšanās prasmju atbalstam: https://youtu.be/1hhM-eQvrpM.

Ieteikumi, kā skolotājs var parūpēties par bērna emocionālo labklājību krīzes apstākļos (“Centrs Dardedze”) https://bit.ly/emocionalalabklajiba_dardedze

Ir sagatavoti uzziņu materiāli arī vecākiem, ko skolotāji var izmantot, informējot un sarunājoties ar savu skolēnu vecākiem. https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ieteikumi-vecakiem

 

Mācību resursu krātuve

Lai palīdzētu skolotājiem strādāt attālinātas mācīšanās apstākļos, Skola2030 mācību resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv ir apkopoti ikvienam pieejami un izmantojami nodarbību plāni dažādos mācību priekšmetos un klasēs. Šobrīd atrodami jau vairāk nekā 80 mācību un metodisko līdzekļu piemēri. Atšķirīgi materiāli pieejami 2 vietās.

mape.skola2030.lv – Katalogs

Atrodami plāni un/vai uzdevumi vienai stundai vai visai nedēļai, vai vienam tematam. Tos veidojuši speciāli aicināti skolotāji. Ja katalogā neatrodat materiālus konkrētai klasei savā mācību priekšmetā, iesakām ielūkoties radniecīgu mācību priekšmetu materiālos, kuros atradīsiet labas un vērtīgas idejas, kā organizēt mācības saviem skolēniem. Resursi pakāpeniski tiek papildināti ar skolotāju idejām no visas Latvijas un izmantojami arī turpmāk pēc ārkārtējo apstākļu beigām.

Lai piekļūtu materiāliem, nepieciešams ieiet savā profilā, izmantojot E-klase, Mykoob vai Latvija.lv profilu.

Video instrukcija, kā skolotājiem pievienoties mācību resursu krātuvei: https://youtu.be/ze4s0xpb_LA

mape.skola2030.lv – Diskusijas

Skola2030 ir izveidojusi vietni https://mape.skola2030.lv/forums , kurā ikviens skolotājs var  dalīties ar saviem izveidotajiem materiāliem attālinātām mācībām. Materiālus iespējams pievienot/apskatīties sadaļā “Diskusijas” atbilstoši mācību jomai. Ikvienam pieejami un izmantojami nodarbību plāni dažādos mācību priekšmetos un klasēs. Aicinām skolotājus dalīties ar izstrādātajiem mācību materiāliem savā jomā, kā arī izmantot jau kolēģu ievietotos materiālus savā darbā. Lai piekļūtu vai ievietotu materiālus, nav nepieciešams pieslēgties krātuvei.

 

TV Klase

No 6. aprīļa līdz maija beigām skolēniem būs pieejams izglītojošs TV kanāls “Tava klase”, lai atbalstītu attālinātu mācīšanos. Mācību nodarbības skatāmas kanālos “ReTV” (1.–4. klašu skolēniem) un “Sportacentrs.com TV” (5., 6., kā arī 9. un 12. klašu skolēniem). Skolotāji, iepriekš iepazīstoties ar programmu, var iekļaut šos raidījumus savos mācību plānos. Apraide ir pieejama arī internetā, platformā https://www.tavaklase.lv/ .