11.01.2023

Atsākas darbs Skolotāju mācīšanās kopienās!

Turpinām un uzsākam darbu jaunās un pilnveidotās Skolotāju mācīšanās kopienas grupās 2022./2023. m.g. 2. semestrī!

Darbu turpina: 

  • Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma (5 grupas) - grupas, kas iesākušas darbu 1. semestrī, turpina iepriekšējās grupās pēc iepriekšējā datumu grafika;
  • Projekta darbs – mērķauditorija: “Projekta darbs” kursa koordinatori un skolu vadītāji, kas iesaistījušies kursa īstenošanā. Grupas, kas iesākušas darbu 1.semestrī, turpina iepriekšējās grupās (datumi papildināti grafikā). 

Darbu turpina un pilnveidojas: 

Tehnoloģiju mācību joma (datorikas un dizains un tehnoloģiju apvienotā grupa) - jauna pieteikšanās (pieteikuma anketas saite - zemāk). 

JAUNUMS: 

Matemātikas mācību joma – pamatskolas un vidusskolas (pamatkursa) grupas – jaunas grupas jauni datumi (pieteikuma anketas saite - zemāk). 

 

Kas ir Skolotāju mācīšanās kopiena? 

Skolotāju mācīšanās kopiena ir veiksmīga un produktīva skolotāju sadarbības forma, kas veiksmīgi darbojas jau no 2020./2021. mācību gada. Kopienā skolotājiem ir iespēja tikties ar savas jomas un mācību priekšmeta skolotājiem no citām skolām, sadzirdēt un dalīties pieredzē, kā atrast jaunus risinājumus sev interesējošos tematos, kā arī kopīgi veidot dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju.  

 

Kā tas notiek? 

Ieplānotajos datumos attālinātās zoom tikšanās laikā (1,5 - 2h) kopienas dalībniekiem ekspertu vadībā tiek piedāvāts saturiskais piedāvājums atkarībā no dalībnieku vajadzībām, kā arī iespēja dalīties pieredzē mazā, pastāvīgā un nemainīgu kolēģu grupā. Kopienu dalībnieki atzinuši, ka tieši šādas formas mācības ļauj viņiem daudz veiksmīgāk izprast dažādus pilnveidotā satura un pieejas jautājumus, kā arī rada pozitīvas emocijas, satiekot līdzīgi domājošus skolotājus, kas vērsti uz risinājumu meklēšanu un savstarpēju sadarbību. 

 

Kad tas notiks? 

  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma Tehnoloģiju mācību joma Starpdisciplināri Matemātikas mācību joma
  Teātris Vizuālā māksla Kultūras māksla vidusskolai pamatkursā Literatūra Mūzika Datorika Dizains un tehnoloģijas Projekta darbs Pamatskola Vidusskola pamatkursā
  16.00 - 18.00 15.00 - 17.00 16.00 - 18.00 16.00 - 17.30 15.00 - 16.30 15.30 - 17.00
01.2023 23.01. 24.01. 25.01. 26.01. 27.01. 26.01.      
02.2023             1.02. 7.02., 28.02. 15.02.
03.2023 20.03. 21.03. 22.03. 23.03. 24.03. 23.03. 1.03., 29.03.   29.03.
04.2023 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 20.04.   11.04. 26.04.
Grupas koordinators Zane Bēķe Silvija Apse, Austra Avotiņa Lita Vēvere Iluta Dalbiņa Ilze Vilde, Irēna Nelsone Alise Kuzņecova, Melita Mazūdre, Elīza Spilnere Edīte Sarva Olita Ļitvinova, Aira Kumerdanka

 

 

Kā pieteikties? 

Lai pieteiktos tehnoloģiju jomas un matemātikas jomas jaunajām grupām, aicinām aizpildīt anketu: 

Ja rodas papildu jautājumi rakstiet uz info@skola2030.lv vai zvaniet pa tālruni: +371 66051908.