29.03.2020

Veltīt uzmanību mācīšanās procesam (par patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstīšanu)

Pilnveidotajā mācību saturā svarīgs izglītības mērķis ir patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstīšana. Kā vecāki, skolotāji, sabiedrība vēlamies redzēt skolas beidzēju kā lietpratēju izaugsmē – kam mācīties nemitīgi un aizrautīgi kļuvis par ieradumu.  

Atzīt par vērtīgu laiku un pūles, novērot, ieraudzīt, ļauties, atbalstīt, palīdzēt labāk saprast pašam ne tikai to, ko bērns un jaunietis mācās, bet kā šī mācīšanās notiek. Tas svarīgi ne tikai šobrīd, kad ikviens skolēns, vecāks un skolotājs pirmo reizi saskaras ar pilnībā attālinātu mācību pieredzi, bet arī turpmāk. Inga Pāvula, izglītības konsultante, Skola2030 vecākā eksperte, piedāvā ieteikumus vecākiem un skolotājiem pašvadītas mācīšanās prasmju atbalstam.

 

Vairāk par pašvadītu mācīšanos kā nozīmīgu caurviju prasmi pilnveidotajā mācību saturā lasi: