20.01.2022

Aicinām pieteikties jaunajām 2021./2022. m. g. 2. semestra Skolotāju mācīšanās kopienas grupām!

Skola2030 veidotā Skolotāju mācīšanās kopiena, kurā grupās ir iespēja dalīties ar savu profesionālo veiksmju un izaicinājumu pieredzi, ir guvusi lielu atsaucību skolu un pirmsskolu skolotāju vidū. Arī šajā mācību gadā tika veidotas jaunas Skolotāju mācīšanās kopienas grupas, tāpēc vēlamies turpināt iesākto veiksmīgo pieredzi.

Skolotāju mācīšanās kopiena nav profesionālās pilnveides mācības, bet gan unikāla iespēja skolotājiem sadarboties, iepazīt kolēģus ne tikai no sava reģiona, bet arī no visas Latvijas un gūt pieredzi, kā līdzīga rakstura jautājumus risina citi pedagogi. Šīs kopienas ir bijušas kā aizsākums arī vairāku izglītības iestāžu  iekšējo mācīšanās kopienu veidošanai.

Nodarbību laikā grupas dalībniekiem tiek piedāvāts saturiskais iedevums saistībā ar pilnveidoto saturu un pieeju (piemēram, mērķa un sasniedzamā rezultāta definēšana, jēgpilni uzdevumi, diferenciācija, atgriezeniskā saite un snieguma līmeņu apraksti), notiek regulārs un aktīvs darbs grupās ar citiem grupas dalībniekiem, dalīšanās pieredzē, kā arī savu individuālo mērķu izvirzīšana veiksmīgākai pilnveidotā satura un pieejas īstenošanai savā mācību stundā.

Šīs ir dažas no atsauksmēm un ieguvumiem, kurus skolotāji minēja pēc tam, kad bija noslēguši savu pirmo gadu Skolotāju mācīšanās kopienā:

Šajā semestrī tiek plānots veidot 1 grupu pirmsskolai un 1 grupu skolai. Darbs nodarbību laikā notiek attālināti Zoom platfomā, darbs apakšgrupās tiktu veidots atbilstoši vecumposmiem, kuros skolotājs strādā. 2021./2022. m. g. 2. semestrī tiek plānotas 6 tikšanās reizes.

Tāpat skolotāji tiek aicināti pieteikties pieredzes kopām kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetos. 2021./2022. m. g. 2. semestrī tiek plānotas 3 tikšanās reizes.

Jaunums! 2021./2022. m. g. 2. semestrī darbu uzsāks arī 2 grupas tehnoloģiju mācību jomā – datorikā, dizainā un tehnoloģijās. Šīs jomas skolotāji aicināti pievienoties savas mācību jomas kopienas grupām, lai dalītos un dzirdētu citu kolēģu prakses piemērus, saņemtu atbalstu līdzīgu situāciju risināšanā, kā arī iegūtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem

Plānoto nodarbību laiki un datumi

  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Nodarbības laiks
Pirmsskola 08.02. 08.03. 05.04. 03.05., 31.05. 14.06. 13.00 - 15.00
Skola 14.02. 14.03. 25.04. 09.05. 06.06., 20.06. 16.00 - 18.00

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Nodarbības laiks
Teātra māksla 07.02. 07.03.   09.05.   16.00 - 18.00
Vizuālā māksla 08.02. 08.03.   10.05.   16.00 - 18.00
Kultūra un māksla 09.02. 09.03.   11.05.   16.00 - 18.00
Mūzika 11.02. 11.03.   06.05.   15.00 - 17.00

*Literatūras skolotājiem jauna grupa netiek veidota. Turpinājums pieredzes kopai literatūrā: 10.02. un 7.04. plkst. 16.00–18.00.

 

Tehnoloģiju mācību joma

  Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Nodarbības laiks
Dizains un tehnoloģijas 07.02. 07.03.   09.05.   16.00 - 18.00
Datorika 08.02. 08.03.   10.05.   16.00 - 18.00

 

Ja vēlaties pieteikties dalībai Skolotāju mācīšanās kopienai, aicinām aizpildīt atbilstošo anketu!

 

Ja nepieciešama papildinformācija, lūgums rakstīt:

Biežākie jautājumi Citi jautājumi