21.04.2023

Ceļa kartes skolotājiem – atbalsta materiāli mācību plānošanai

Lai palīdzētu skolotājiem mācību plānošanas procesā, projekta Skola2030 eksperti izstrādā atbalsta materiālu – ceļa kartes skolotājiem. Jau tagad aicinām skatīt pieejamās Ceļa kartes skolotājiem pirmsskolai, 9.klasei un vidusskolai mācību plānošanas e-vidē MAPE! 

Ceļa kartes plānots izstrādāt visiem mācību priekšmetiem visās klašu grupās, izņemot specializētajiem brīvās izvēles kursiem un padziļinātā līmeņa kursiem. Lai gūtu atbalstu mācību plānošanai padziļinātā līmeņa kursiem, aicinām izmantot projekta Skola2030 izstrādātos padziļinātā līmeņa e-kursus mācīšanās platformā skolo.lv. Tie pieejami bez maksas jebkuram interesentam šeit.

“Mēs, skolotāji, sekojam līdzi laikam un iespējām, un apzināmies, ka brīdis, kad katram skolēnam mācību līdzeklis bija viena mācību grāmata un viena burtnīca, kļūst arvien tālāki. Šobrīd mums ir iespēja izmantot daudzveidīgus mācību līdzekļus, taču – kā neapjukt, kur tad glabājās katrs no resursiem? Lai palīdzētu mums vienmēr atrast ceļu un iespējas, ir izveidotas ceļa kartes. Tajās ērti pārskatāmā veidā caur ievietotajām saitēm atradīsiet gan projekta Skola2030, gan dažādu sadarbības partneru un izdevniecību mācību materiālus, kas strukturēti pa mācību priekšmetiem, klasēm un pat tematiem katrā mācību priekšmetā, lai vienmēr būtu mums pa rokai.”  

Annija Bergmane, platformas skolo.lv e-kursu paraugu izstrādes vadītāja un vēstures skolotāja 

 

Skolotājam ceļa karte ir mācību plānošanas procesa atbalsta materiāls, savukārt skolēnam tā palīdz apgūt tematu. Ceļa kartē iekļauta informācija par tematu, ieteicamais laiks temata apguvei, temata apguves mērķis, sasniedzami rezultāti un apgūstamās prasmes un ieradumi. Temata izklājumā iekļauta noderīga informācija par temata apguves norisi, mācību materiālu autoru, temata materiāla nosaukums un noderīgi informācijas resursi – viss, lai skolotājs varētu pilnvērtīgi sagatavoties plānotajai mācību stundai. 

 

“Visvērtīgākie resursi skolotājam ir laiks un informācija. Laiku mēs nevaram uzdāvināt, bet palīdzēt ietaupīt gan,  piedāvājot sastrukturētu informāciju ar visu pieejamo materiālu apkopojumu atbilstošajam mācību priekšmetam attiecīgajā tematā. 

Iespējams, ceļa kartē ievietotās hipersaites uz daudzveidīgajiem materiāliem atvērs vēl jaunas, līdz šim neizmantotas iespējas, jo apkopojums iesniedzas ne tikai izdevniecību un Skola2030 izveidotajos materiālos, bet arī daudzo sadarbības partneru, arī valsts pārvaldes institūciju veidotā atbalsta izglītībai krājumos.”

 – Santa Kazaka, Valsts izglītības satura centra Pedagogu profesionālā atbalsta nodaļas vadītāja 

 

Ceļa kartes pieejamas mācību plānošanas e-vidē MAPE. Lai atrastu ceļa kartes skolotājiem, rakstiet meklētājā “Ceļa karte” un izvēlieties nepieciešamo priekšmetu, visas ceļa kartes vai izmantojiet pieejamos meklētāja filtrus.