02.08.2021

Konferences "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai" tiešraides programma

Šī gada 17. augustā aicinām tiešraidē skatīties konferenci "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai", kurā varēs klausīties gan priekšlasījumus, gan darbnīcas par tehnoloģiju lomu izglītībā šobrīd un nākotnē. Vairāk par konferenci lasi: https://skola2030.lv/konference-logos. Konferences tiešraidi varēs vērot gan Skola2030 Facebook kanālā, gan Skola2030 mājaslapā. Visa tiešraides programma apskatāma tālāk rakstā. 

17. augusts

9:00 - 10:30  Kopīga konferences atklāšanas sesija

LR izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces, Mg.paed., uzruna.  

(Ie)skats “Logos” – piedzīvot, izzināt, dalīties un iedvesmoties.  (Zane Oliņa, PhD, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja) 

Digitālā paaudze digitālajā laikmetā. Ko tas nozīmē izglītībai?  (Zanda Rubene, Dr. paed., LU profesore)

Meistarība, identitāte, radošums: Veidojot mācīšanās iedziļinoties iespēju  (Mastery, Identity, and Creativity: Designing for Deeper Learning) (Džals Mehta (Jal Mehta), PhD, Hārvarda Universitātes (ASV) profesors)

Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās. Mācību plānošanas un īstenošanas principi.  (Linda Daniela, Dr. paed., LU profesore.) 

10.45 – 11.45 I Paralēlās sesijas

Neizmest graudus kopā ar pelavām: Digitālā transformācija nenozīmē sākt no nulles (Austrālijas pieredze)

(Don’t throw the baby out with the bathwater: Digital transformation does not mean starting from scratch

Bunberijas Katedrāles ģimnāzija (Bunbury Cathedral Grammar Schoolwww.bcgs.wa.edu.au) ir pārgājusi no tradicionālās pieejas mācību norisei, kurā lieto papīru, ierastos rakstāmpiederumus un drukātās mācību grāmatas, uz digitālajām pildspalvām un datoru, pilnvērtīgi izmantojot visu MS Office365 rīku komplektu. Runāsim par to, kā notika šis pārmaiņu process, gan akcentējot šīs ieceres stratēģiskos mērķus, gan aprakstot vienkāršus paņēmienus, kurus izmantoja skolotāji un skolēni, ieviešot jau eksistējošas mācību procesa plānošanas un īstenošanas prakses digitālā vidē. 

Runātājs: Metjū O’Brajens (Matthew O’Brien), Bunberijas Katedrāles ģimnāzijas direktors. Bunberijas Katedrāles ģimnāzija ir skola Austrālijas rietumdaļā, kurā mācās bērni no pirmsskolas līdz 12. klasei, tai ir arī internāts. 2006. gadā Metjū O’Brajens saņēma Kvīnslendas provinces apbalvojumu kā labākais dabaszinātņu skolotājs, 2014. gadā viņš pievienojās Microsoft Inovatīvo pedagogu starptautiskajai kopienai. Metjū ir uzstājies dažādās nacionālās un starptautiskās izglītības konferencēs par izglītības un pārmaiņu vadības jautājumiem un izglītības tehnoloģijām. Viņam patīk izmantot tehnoloģijas un rast veidus, kā skolotāji tās var izmantot, lai veidotu mācību procesu labāku, efektīvāku un interesantāku. 

12.00 – 13:00 II Paralēlās sesijas

Kā tehnoloģijas palīdz fiksēt, plānot un komunicēt skolēna sniegumu un izaugsmi?

Aktualizēsim skolēna snieguma pārraudzīšanai pieejamās elektroniskā žurnāla (e-klases) funkcijas. Iepazīsim Google Classroom iespējas skolēniem sekot savam mācīšanās progresam un skolotāja atgriezeniskās saites saņemšanai. Iegūsim idejas vienota digitāla rīka – skolēna pases – veidošanai, digitālo rīku izmantošanai darbā ar skolēniem, kam tiek veidots individuālais izglītības programmas apguves plāns.

Runātāji: Jolanta Broka, Rīgas Pilsētas sākumskolas datorikas skolotāja; Jolanta Lamstere, Ogres 1. vidusskolas atbalsta komandas darba koordinatore, psiholoģe.

13.15 – 14.15 III Paralēlās sesijas

Kā efektīvi izmantot datorus, datorklases, dažādus IT rīkus dažādās jomās skolas darba organizēšanā?

Sesijā sarunāsimies par tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, kas rada dziļāku izpratni un pārvērš skolēna zināšanas produktos. Dalīsimies pieredzē par 3D printeru, lāzergriezēja, mikrokontrolieru, Z-space (papildinātās realitātes iekārta) u. c. ierastāku IT rīku izmantošanu mācību procesā skolēna potenciāla vairošanai, arī par efektīviem rīkiem attālinātā mācību procesa plānošanā un vadīšanā.

Runātājs: Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors.

14.30 – 15.30 IV Paralēlās sesijas

Digitālie rīki individuālam mācību darbam pirmsskolā

Kā izmantot digitālo pildspalvu, planšeti, datoru, interaktīvo tāfeli patstāvīgam mācību darbam, prasmju mērķtiecīgai attīstībai atbilstoši bērna mācīšanās vajadzībām.

Runātāji: Zanda Dzērve, privātās pamatskolas “Domdaris” pirmsskolas skolotāja; Ilona Berga, Valmieras PII “Buratino” pirmsskolas skolotāja; Mārīte Petrovska, Salaspils 1. PII pirmsskolas skolotāja.

Vadītāja: Aiga Jankevica, Jelgavas PII “Kamolītis” psiholoģe, Skola2030 eksperte.

15:40-16:30 Kopīga konferences noslēguma sesija

Projekti, degsme, kopiena, rotaļāšanās – radošuma attīstībai (Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play) (Mišels Rezniks (Mitchel Resnick), PhD, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (MIT, ASV) profesors)

Digitālā dimensija mācību saturā, procesā, organizācijā, profesionālajā atbalstā (Zane Oliņa, PhD, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja)

Tiešraides programma PDF formātā