06.12.2021

Skola2030 aktualitātes novembrī/decembrī, 2021

Sākušies profesionālās pilnveides kursi vidusskolas padziļināto kursu skolotājiem

Skolotājiem izstrādātas un tiek piedāvātas 12 dažādas profesionālās pilnveides programmas par visiem vidusskolas augstākā līmeņa padziļinātajiem kursiem.

Oktobrī profesionālās pilnveides mācības sāka 613 padziļināto kursu skolotāji kursos “Sociālās zinātnes II”, “Fizika II”, “Vēsture II”, “Matemātika II” un “Svešvaloda II” (kopumā plānots mācīt 1800 skolotājus).

Novembrī uz profesionālās pilnveides kursiem aicinājām “Latviešu valodas un literatūras II”, “Kultūras un mākslas II” un “Ģeogrāfijas II” skolotājus – šiem kursiem mācības sāksies decembrī.

Savukārt decembrī aicināsim “Programmēšana II”, “Bioloģija II”, “Ķīmija II”, “Dizains un tehnoloģijas II” skolotājus, kuriem mācības plānots sākt 2022. gada janvārī vai februārī.

 

Izglītības tehnoloģiju mentoru kursi

Pirmsskolās, skolās, profesionālajās izglītības iestādēs, pašvaldībās (72 h kurss).

1. posms: dalībnieku skaits – 599 no 515 iestādēm.
2. posms: dalībnieku skaits – 397 no 308 iestādēm.

Nākamā pieteikšanās kursiem janvārī.

Vairāk informācijas: https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-tehnologiju-mentori.

 

Decembrī sāksies tiešsaistes semināru cikls par Skola2030 e-kursu paraugu izmantošanas iespējām

09.12.2021. plkst. 16.00 E-kursu paraugi angļu valodai Skolo.lv vidē. Piedalās Skola2030 eksperte Dita Lapiņa. Vebināram iepriekš jāpiesakās šajā saitē: https://domaundari.lv/fm/veb-angluval-09122021/

 

Jaunākie vebināri skolotājiem

Skola2030 YouTube kanālā iespējams noskatīties vebināru sēriju par vidusskolas kursu “Projekta darbs” un tā veidiem: jaunrades, pētniecības un sabiedrisko darbu. Saite uz vebināru sēriju: Kurss “Projekta darbs” | Vebināru sērija [2021].

Informācija par citiem vebināriem, notikušiem un gaidāmiem, atrodama šeit: https://skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari.

08.12.2021. plkst. 16.00 vebinārs “Pielāgotās fiziskās aktivitātes sporta un veselības mācību priekšmetā”. Piedalās LSPA vieslektore, fizioterapeite, Skola2030 eksperte Nadija Strazdiņa, kā arī Skola2030 ekspertes Inese Bautre un Maija Priedīte. Lai skatītos vebināru Zoom platformā, tam iepriekš jāpiesakās šeit: https://domaundari.lv/fm/sports-08122021/. To varēs skatīties tiešraidē arī Skola2030 Facebook kanālā bez reģistrācijas.

 

Klausāmsarunas “Starpbrīdis” 12. epizode: Vai vajadzīga drosme, lai mācītu un mācītos?”

Sarunu vada Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Sarunā piedalās bijušais Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks (pašlaik strādā Pasaules izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību federācijā), Skola2030 mācību satura izstrādes vadītājs, Rīgas 72. vidusskolas ķīmijas skolotājs, direktora vietnieks Pāvels Pestovs, un Rīgas 7. pamatskolas direktore un skolotāja Inta Ozola. Lasi šajā izdevumā 6. lpp. vai klausies šeit: https://skola2030.lv/lv/jaunumi/starpbridis/klausamsaruna-12-vai-vajadziga-drosme-lai-macitu-un-macitos.

Pārējās klausāmsarunas meklē šeit: https://skola2030.lv/lv/jaunumi/starpbridis.

 

Aicinām darbā!

Tavaklase.lv mācību video autorus talantīgus, pieredzējušus un radošus skolotājus, kurus interesē tehnoloģiju izmantošana mācību procesā un kuri ir gatavi piedalīties jaunu video mācību līdzekļu izstrādē.

Eksperti izstrādās mācību video, kas būs atbalsta materiāli skolēniem un skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas nostiprināšanai skolās no sākumskolas līdz vidusskolai. Ekspertu uzdevums ir, sadarbojoties ar vadītāju, plānot video saturu, veidot scenāriju un pašiem tajos filmēties. Video būs atrodami www.tavaklase.lv.

Darbam nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze un prasmes:

 • maģistra grāds vai augstākā izglītība pedagoģijā vai atbilstošā jomā;
 • augsta motivācija strādāt projektā Skola2030;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā, mācot attiecīgo mācību priekšmetu vidējās izglītības pakāpē;
 • zināšanas un izpratne par valsts vispārējās izglītības standartiem un to īstenošanu;
 • prasme veidot uz skolēna sasniedzamo rezultātu virzītus mācību materiālus;
 • pieredze un interese par video mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā;
 • gatavība mācīties, uzklausīt un pieņemt dažādus viedokļus;
 • vēlme un prasme strādāt komandā;
 • vēlama pieredze mācību un metodisko materiālu veidošanā, tajā skaitā izpratne par audiovizuālu materiālu izmantošanu klātienes un attālinātajās mācībās.

Pienākumi

 • individuāli un komandā veidot mācību video materiālus - filmēties, kā arī piedalīties satura, norises un nepieciešamo resursu plānošanā;
 • vienu dienu nedēļā ieplānot laiku darbam klātienē un filmēšanās procesam;
 • atvēlēt laiku izstrādes darbam vismaz 0,3 darba slodzes apjomā.

Šobrīd meklējam skolotājus mācību video izstrādei sekojošos mācību priekšmetos:

 • matemātika 1.-4.klasē;
 • matemātika 8.-9.klasē;
 • matemātika vidusskolā;
 • latviešu valoda vidusskolā;
 • latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām 1.-3.klasē;
 • latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām 4.-6.klasē;
 • latviešu valoda un literatūra mazākumtautību skolām 7.-9.klasē;
 • sociālās zinātnes un vēsture vidusskolā;
 • dabaszinības 1.-6.klasē;
 • dabaszinības vidusskolā;
 • fizika 8.-9.klasē
 • fizika vidusskolā;
 • krievu valoda 1.-4.klasē;
 • sociālās zinības un vēsture 1.-6.klasē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās līdz 2021. gada 30. decembrim.

Pieteikuma anketa mācību video materiālu izstrādes eksperta amatam, kas jāaizpilda tiešsaistē
https://forms.gle/YtdDAF7reiEkJMet5

Darbs paredzēts uz nepilnu laiku ar darba līgumu uz noteiktu laiku. Paredzamais atalgojums proporcionāls slodzei, par pilnu slodzi (pirms nodokļu nomaksas) - līdz 1174.00 euro.

Papildinformācijai lūgums sazināties ar Jolantu Moti: jolanta.mote@skola2030.lv.

 

Turpinās konsultācijas skolotājiem

Informācija par tuvākajā laikā ieplānotajām konsultācijām atrodama šeit: https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/konsultacijas-skolotajiem.

 

Skolotāji tiekas mācīšanās kopienu grupās

Skolotāju mācīšanās kopiena turpina aktīvi darboties, skolotāji jūt cits cita atbalsta spēku un novērtē to. Tiekoties ar savas jomas skolotājiem no citām skolām un novadiem, skolotāji dalās pieredzē, noskaidro atbildes uz saviem jautājumiem, kā labāk īstenot mācību saturu, kā arī iegūst jaunus kontaktus un domubiedrus. “Sākumā ir drūmās, norūpējušās, nogurušās sejas, bet beigās – visi priecīgi un nevar vien šķirties,” atzīst vizuālās mākslas skolotāju grupas vadītāja Silvija Apse. Vairāk par skolotāju mācīšanās kopienu šeit: https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/skolotaju-macisanas-kopiena.

2020./2021. m. g. ir uzsākušas darbību 13 mācīšanās kopienas grupas:

 • 4 pirmsskolas skolotāju grupas (viena no tām kombinētā pirmsskolas/sākumskolas);
 • 4 skolas skolotāju grupas;
 • 5 grupas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas mācību priekšmetos (teātra mākslā, vizuālajā mākslā, literatūrā, kultūrā un mākslā, mūzikā).

Šajā mācību gadā ir 343 jauni dalībnieki + 43 dalībnieki turpina darbu jau otro gadu.

Pieteikšanās šādām jaunām grupām – 2022. gada janvārī. Sekojiet informācijai!

Tiek plānotas pieredzes apmaiņas grupas skolu vadītājiem, kas iecerētas kā līdzīgi darbojošās skolotāju mācīšanās kopienai. Tāpat plānoti pasākumi iekļaujošas izglītības jautājumos un idejas par skolu katram bērnam īstenošanos skolās. Par to vairāk Jaunajā gadā.

 

Kādus eksāmenus kārtos vidusskolā?

Informācija par valsts pārbaudes darbiem atrodama šeit: https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/valsts-parbaudes-darbi. Iespēja iepazīties ar eksāmena paraugiem un tos izmēģināt. Jāpiebilst, ka joprojām turpinās sarunas par augstskolu prasībām topošajiem studentiem. Pirmos jaunos eksāmenus kārtot varēs jau gada beigās – tie vienpadsmitklasnieki, kuri būs pabeiguši attiecīgo kursu un izvēlējušies eksāmenu kārtot “pa jaunam” un šajā gadā.

Par jaunajiem valsts pārbaudes darbiem lasiet arī iepriekšējā ziņu izdevumā: Nr. 19. Rudens, eksāmeni, vitamīni – viss par un ap eksāmeniem! Iespēja lejuplādēt pdf un lasīt papīra formātā, izdrukāt atsevišķus rakstus vai visu izdevumu.

 

Kā panākt, lai atzīmes būtu taisnīgas, līdzvērtīgas un korektas? ASV vieslektora Tomasa Gaskija publiskā lekcija

Lai padziļinātu izpratni un paplašinātu redzesloku par atzīmju likšanu skolā, vērtēšanas praksēm un ietekmi uz bērnu mācīšanos un skolas dzīvi, 3. decembrī plkst. 15.00 notika ASV vieslektora un pasaulē atzītā vērtēšanas eksperta, Kentuki Universitātes profesora Ph. D. Tomasa Gaskija (Thomas R. Guskey) publiskā lekcija tiešsaistē.

Vairāk par lektora profesionālo kvalifikāciju un pieredzi: https://tguskey.com/about-tom/.

Lekcija būs pieejama: https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari.

 

Rakstu sērija par kritisko domāšanu

Četru rakstu sērijā “Pats ar savu galvu”, kas tapusi sadarbībā ar portālu Satori, lasiet: kas ir kritiskā domāšana un kā par to kritiski domāt? Kā īsti gribam, lai mūsu bērni domātu, kad gribam, lai viņi “domā kritiski”?

Kritisko domāšanu kā caurviju prasmi mācību saturā bērni apgūst jau no pirmsskolas. Tā ir sabiedrībā vajadzīga un pieprasīta prasme, ko publiskajā telpā piesauc apskaužami bieži, taču reizēm to saprot atšķirīgi. Tādēļ Skola2030 sadarbībā ar portālu Satori ir tapusi rakstu sērija par kritisko domāšanu – gan par tās saistību ar lielajām ideoloģijām – liberālismu un konservatīvismu –, gan ar ikdienas dzīvi, bērnu audzināšanu un skolu. Rakstu autore ir komunikācijas zinātnes doktore Olga Pračevska.

Rakstus papildina diskusija, kurā piedalās arī Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.