04.02.2022

Piesaki savu pieredzes stāstu Skola2030 reģionālajām konferencēm “Praktiski. Lietpratībai”!

Aicinām skolotājus un skolu vadītājus pieteikt savus pieredzes stāstus Skola2030 reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm! Gaidīsim Jūsu – mācību priekšmetu skolotāju visās mācību jomās un vecumposmos, dažādu procesu un līmeņu vadītāju  – pieredzes stāstus par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu. Pirmsskolu skolotāji, metodiķi, vadītāji, speciālie pedagogi, psihologi, aicinām arī tieši Jūs dalīties labajā praksē īpašās pirmsskolai veltītās sesijās!

Šis ir trešais gads pirmsskolām un otrais mācību gads skolām, kopš visā Latvijā pakāpeniski uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana. Brīdis, kad ieraudzīt pašiem un parādīt kolēģiem paveikto, paviesoties vienam pie otra konkrētās skolās un klasēs. Brīdis, kad mācīšanos lietpratībai padarīt ieraugāmu gluži praktiskās, ikdienas skolēnu un skolotāju darbības izpausmēs. Brīdis, kad izvērtēt katram savu mācīšanās ceļu, smelties iedvesmu no kolēģiem un saskatīt perspektīvu tālākajam.

Gaidīsim jūsu pieredzes stāstus par jūsu - skolotāju un izglītības iestādes vadītāju - ikdienas praksi, kopīgi meklējot atbildes uz jautājumiem:

 • Kā radīt priekšnoteikumus padziļinātas izpratnes veidošanai?
 • Kā pēctecīgi un ilgtermiņā attīstīt mācību jomās būtiskas prasmes?
 • Kā izvēlēties un veidot mērķtiecīgus uzdevumus, kad skolēnam palīdz ceļā uz sasniedzamo rezultātu?
 • Kā izmantot atgriezenisko saiti, daudzveidīgus atbalsta paņēmienus mācību procesā?
 • Kā mācībās iesaistīt katru skolēnu, pakāpeniski attīstot viņu prasmes mācīties arvien patstāvīgāk?
 • Kā gūt iedvesmu, mācīties vienam no otra un darīt kopā ar kolēģiem savā izglītības iestādē, novadā, valstī?

Skola2030 aprīlī dosies piecās virtuālās izbraukuma konferencēs uz reģioniem, ko rīkosim sadarbībā ar pašvaldībām un mācību jomu koordinatoriem tajās. Katra no piecām konferencēm būs īpaša – programmu veidosim tikai no attiecīgā reģiona pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes stāstiem. Atbalstiet savējos! Piesakieties paši un iedrošiniet savus kolēģus dalīties pieredzē!

Reģionālajām konferencēm aicinām pieteikt 15 minūšu pieredzes stāsta prezentāciju, kā arī 60 minūšu darbnīcu vai meistarklasi.

Visi runātāji saņems Skola2030 apliecinājumu par pieredzes stāsta demonstrēšanu konferenču sērijā.

Kā pieteikt savu pieredzes stāstu?

⇒ Pieteikumus aicinām iesūtīt līdz pirmdienai, 2022. gada 7. martam, šeit: https://forms.office.com/r/2vRtJPte3d

Vairāk par konferenču sekcijām, tematiem un sesiju formātiem lasīt ŠEIT.

Detaļas par pieredzes stāsta iekļaušanu attiecīgā reģiona konferences programmā apstiprināsim ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma. Lūdzam visus pieteikumu autorus laikus rezervēt kalendāros sava reģiona konferences datumu un pārliecināties, ka Jums būs pieejams kvalitatīvs internets savas pieredzes izklāstīšanai.

Neskaidrību gadījumā jautājiet e-pastā: info@skola2030.lv.

Kad un kur notiks reģionālo konferenču sērija?

Katras reģionālās konferences programmā iekļausim attiecīgo novadu pedagogu pieredzes stāstus, taču visos šajos tiešsaistes notikumos varēs piedalīties ikviens interesents no visas Latvijas. Reģionālās konferences notiks pēcpusdienās – no pulksten 13.00 līdz 19.00  – šī gada aprīlī. Detalizēta programma un reģistrācija katrai konferencei būs pieejama ne vēlāk kā divas nedēļas pirms katra notikuma www.skola2030.lv tīmekļvietnē.

Vērienīgo pasākumu sēriju noslēgsim ar sesto notikumu – virtuālo konferenci “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai.”, kurā pārrunāsim redzēto un piedzīvoto reģionu “apceļošanas” laikā, spriedīsim par nākamajiem soļiem tālākā personalizētas izglītības attīstībā ikvienam bērnam un profesionālā atbalsta sistēmas veidošanā. Uz sērijas noslēdzošo konferenci “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai.” īpaši aicināti izglītības iestāžu un pašvaldību izglītības jomas vadītāji, izglītības rīcībpolitikas veidotāji, kā arī skolotāji – kopienu līderi un pārmaiņu virzītāji, mācību jomu koordinatori un mācīšanās konsultanti, metodiķi – visi, kuri ikdienā virza un atbalsta pārmaiņu procesus un nodrošina pedagogu profesionālo atbalstu. 

Iezīmē konferenču datumus jau šodien!

 • 5.04.2022. Praktiski. Lietpratībai. Latgale (ar virtuālo centru Rēzeknē). (Augšdaugavas novads, Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Daugavpils valstspilsēta un Rēzeknes valstspilsēta.)
 • 7.04.2022. Praktiski. Lietpratībai. Vidzeme (ar virtuālo centru Cēsīs). (Alūksnes novads, Cēsu novads, Limbažu novads, Madonas novads, Ogres novads, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Valkas novads, Valmieras novads, Varakļānu novads, Gulbenes novads, Siguldas novads, Ādažu novads, Ropažu novads, Salaspils novads.)
 • 12.04.2022.  Praktiski. Lietpratībai. Zemgale (ar virtuālo centru Jelgavā). (Aizkraukles novads, Olaines novads, Mārupes novads, Ķekavas novads, Bauskas novads, Jēkabpils novads, Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads, Dobeles novads.)
 • 20.04.2022. Praktiski. Lietpratībai. Rīga (ar virtuālo centru Rīgā).
 • 26.04.2022. Praktiski. Lietpratībai. Kurzeme (ar virtuālo centru Kuldīgā). (Tukuma novads, Jūrmalas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Kuldīgas novads, Liepājas valstspilsēta, Saldus novads, Talsu novads, Ventspils novads, Ventspils valstspilsēta.)
 • 28.04.2022. Noslēguma konference “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai.”. 

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par konferenci

Pēc kādiem kritērijiem tiek dalīti novadi kultūrvēsturiskajos reģionos? 

Pēc novadu reformas tika veiktas lielas izmaiņas arī kultūrvēsturisko reģionu plānojumā. Balstoties uz izmaiņām, tika veikts novadu dalījums attiecīgi tam, kādā kultūrvēsturiskajā reģionā tie atrodas. Tie novadi, kas ir tuvāk Rīgai, tika sadalīti tuvākajos kultūrvēsturiskajos reģionos, jo Rīgā ir blīvāks skolu skaits. Ja kāds novads bija uz robežas starp diviem kultūrvēsturiskajiem reģioniem, to pievienoja tam, kurā dalīšanas brīdī bija mazāks novadu skaits, lai izlīdzinātu novadu skaitu visos reģionos. 

Kā saprast uz kuru no konferencēm pieteikties?

Piesakoties konferencei ir jāņem vērā novada atrašanās kultūrvēsturiskajos reģionos. Jāizvēlas pēc sadalījuma, kurš tika veikts, norādot sarakstu ar novadiem un reģioniem.

Kādi būs mani ieguvumi piedaloties konferencē?

Konferences programmā iekļautos skolotāju pieredzes stāstus būs iespēja prezentēt gan tiešsaistē, gan kādā no reģionos iekārtotajām studijām Rēzeknē, Kuldīgā, Cēsīs, Jelgavā vai Rīgā. Visiem ideju pieteicējiem dosim iespēju pirmajiem reģistrēties dalībai konferencē, reģistrējoties sev visvairāk interesējošajās sesijās. Tāpat konferences runātāji saņems Skola2030 apliecinājumu par pieredzes stāsta demonstrēšanu konferencē un līdzdalību programmas īstenošanā.

Kādus resursus un palīdzību man būs iespējams saņemt gatavojoties un uzstājoties konferencē?

Gatavojoties konferencei, izvēlēto stāstu autori saņems ieteikumus un padomus, kā labāk prezentēt savu stāstu tiešsaistē. Pirms konferences tiksimies testa iezvanos un pārliecināsimies par labāko praksi stāstu demonstrēšanā. Konferences laikā ikvienu runātāju atbalstīs zinošs tehniskais personāls, lai nodrošinātu, ka sesijas jums norit nevainojami.

Biežākie jautājumi Citi jautājumi