02.11.2020

Skolotājiem pieejami jaunās pieejas mācību līdzekļu paraugi pirmā pusgada tematiem

Skolotājiem 1.,4. 7. un 10. klašu grupās, kas sākuši pilnveidotā mācību satura īstenošanu, ir pieejami pirmā pusgada tematu mācību līdzekļu paraugi – kopumā 204 tematiem. Tie pieejami resursu krātuvē https://mape.skola2030.lv/, kā arī apkopojoši Skola2030 tīmekļvietnē: http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-lidzekli. Otrā pusgada tematiem šajās klasēs mācību līdzekļu paraugi tiks publicēti līdz gada beigām. No 2020. gada 1. septembra Latvijas skolās pakāpeniski sāk ieviest mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem – šogad īstenošanu sākot iepriekš minētajās klašu grupās.

Mācību līdzekļu paraugi visiem pamatizglītības mācību priekšmetiem, kā arī visiem pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē – 43 mācību priekšmetos un kursos no pirmās līdz pat divpadsmitajai klasei, kopā aptuveni 1000 tematiem – top sadarbībā ar mācību līdzekļu izstrādātājiem: Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju .

“Es aicinātu skolotājus rūpīgi iepazīties ar jau senāk publicētajiem Skola2030 programmu paraugiem, kuros ir lielāks metodiskais atbalsts nekā sākotnēji varētu šķist,” uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. “Tikai standarti un valsts pārbaudes darbi ir skolotājam obligāti. Tas ceļš, kā skolotājs iet kopā ar skolēnu, lai iemācītos to, kas sasniedzamajos rezultātos ir norādīts, ir katra skolotāja ziņā. Tā tas ir bijis līdz šim un tā būs arī turpmāk. Tā ir skolotāja profesionālā kompetence – redzot savus skolēnus, viņu prasmes, pieņemt lēmumus – veidot savu programmu vai mācīt pēc parauga.”

Atgādinām, ka skolotāju atbalstam mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros jau izstrādāti un iepriekšminētajos resursos izvietoti kopā 67 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā. Skolotājiem projekta ietvaros būs izstrādāti un pieejami arī 20 diagnosticējošie darbi, kā arī eksāmenu paraugi: 6 pamatizglītībā un 22 vidējā izglītībā.

“Mēs veidojam saskaņotu, pēctecīgi izstrādātu materiālu komplektu, kuram jākalpo par sava veida ceļa zīmēm skolotājam, lai uzsvērtu būtiskākās izmaiņas jaunā mācību pieejā, to, kādas ir nozīmīgākās prasmes un izpratnes, kas skolēnam jāiegūst,” skaidro Zane Oliņa.

Skola2030 mācību resursu krātuvē pieejami arī Latviešu valodas aģentūras veidotie interaktīvie mācību līdzekļi mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL) un Liepājas Universitātes veidotie mācību līdzekļi bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības jautājumiem.

Atgādinām, ka Skola2030 mācību resursu krātuvē pieejami arī Latviešu valodas aģentūras veidotie interaktīvie mācību līdzekļi mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL), Liepājas Universitātes veidotie mācību līdzekļi bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības jautājumiem, kā arī pakāpeniski tiek publicēti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izstrādātie mācību līdzekļu paraugi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, t.sk., bērniem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolām.

Saites uz šiem resursiem atrodamas arī Skola2030 mājas lapā:

Mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi