15.06.2021

Vietnē Tavaklase.lv ievietoti jau 1700 mācību video

Šis mācību gads kā skolēniem, tā skolotājiem bijis neierasts, pārbaudījis mūsu izturību un spēju pielāgoties jaunajam. Tavaklase.lv komanda ir izvirzījusi mērķi – sadarbībā ar praktizējošiem skolotājiem un nozaru speciālistiem izveidot bagātīgu, mūsdienīgu, ērti uztveramu mācību video bāzi, kas kalpotu kā palīdzošs resurss skolotājiem un skolēniem mācīšanās procesā.

Kopā esam auguši, attīstījušies un iemācījušies daudz jauna. Šajā semestrī Tavaklase.lv mācību video skatīti četros kontinentos vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Ārpus Latvijas visvairāk Tavaklase.lv video skatījumu bijuši Amerikas Savienotajās Valstīs, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Igaunijā. Savukārt Latvijas aktīvākie vietnes lietotāji dzīvo Rīgā, Jelgavā un Ogrē (pēc Google Analytics datiem).

Līdz šim vietnē Tavaklase.lv ir ievietoti vairāk nekā 1700 mācību video, kuru izveidē piedalījušies 170 dažādu mācību priekšmetu skolotāji no visas Latvijas.

Skolotāji mācību video var izmantot, piemēram, savu audzēkņu iepazīstināšanai ar tematu, ieinteresēšanai apgūstamajā mācību saturā, zināšanu nostiprināšanai, prasmju demonstrēšanai, izpratnes veidošanai. Savukārt skolēni tos var izmantot gan patstāvīgai izziņai, gan kā papildu resursu mācību tematu apguvei, piemēram, gatavojoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Partneru atbalsts, virzoties uz izvirzīto mērķi, ir būtisks, tādēļ Tavaklase.lv komanda saka sirsnīgu paldies visiem draugiem un atbalstītājiem par atsaucību, iesaisti, neatsveramo un unikālo pienesumu mācību video izveidē.

Jau sākts darbs, plānojot jaunajā mācību gadā iecerētos video. Skolotāji, kuri vēlas pievienoties Tavaklase.lv komandai, apgūt jaunas prasmes un zināšanas un pieņemt izaicinājumu savā profesionālajā karjerā, iesaistoties valsts mēroga izglītības projektā, tiek aicināti pieteikties mācību video autoru darbam. Vairāk lasiet šeit.

Tavaklase.lv ir izglītojoša vietne skolotājiem un skolēniem, kurā atrodami ar mācību procesu saistīti mācību video pamatpriekšmetos pamatizglītībā un pamatkursos vidējās izglītības pakāpē, tostarp mazākumtautības valodu apguvei. Video ir saistīti ar 1.–9. klašu skolēnu un vidusskolēnu mācību programmām septiņās mācību jomās vairāk nekā 1000 tematos.

Tavaklase.lv ir Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iniciatīva, un vietnes satura veidošanu nodrošina Valsts izglītības satura centra (VISC) Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030) komanda.