25.08.2020

Nr.13/ 2020 - Solis uz priekšu

Kad man šķiet, ka jau visu zinu, un visu, ko varēju, esmu paveikusi, atnāk gudrs vērotājs un parāda – redzi, te ir ceļš tālāk, dziļāk, plašāk, te vēl ir, ko darīt, pamēģini! Tas, ko uzskatīju par gatavu, iegūst gluži jaunu virzienu un izskatu. Šādu pieredzi šovasar guvu gleznošanas nodarbībā – atklājumā ne vien par krāsām, bet arī par sevi, savām dzīves stratēģijām. Rosināt uzdrīkstēties, nebaidoties mainīt tā brīža sasniegto, pievienot jaunas krāsas un raksturu, eksperimentēt un nokļūt soli tālāk – to varam dod cits citam, bet kurš gan to spētu labāk par skolotāju, kam uzticas? Un prieks ir abpusējs – ir tik rosinoši gan palīdzēt kādam tikt tālāk no tās vietas, kur viņš ir pašlaik, gan pieņemt šādu palīdzību.

Visās skolās gatavošanās jaunajam mācību gadam notiek pilnā sparā. Šis mācību gads būs izaicinošs, turklāt dubultā, jo jaunums ir ne vien jauno pamatizglītības un vidējās izglītības standartu stāšanās spēkā un visās skolās mācības atbilstoši pilnveidotajam saturam, bet arī dažādās mācību formas (klātienes, attālinātas, kombinētas – saskaņā ar IZM vadlīnijām) atbilstoši šā laika situācijai valstī un pasaulē.

Īsumā par to, ko atradīsiet šajā izdevumā.

Piecu punktu saraksts atgādinās par galvenajiem soļiem un resursiem, lai sagatavotos mācībām pēc pilnveidotā satura.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis garākā intervijā stāsta, kā pārmaiņas ienākušas viņa vadītājā skolā. Savukārt septiņās īsākās intervijās dažādu skolu pārstāvji (no Rīgas, Vecumniekiem, Siguldas, Rugājiem, Ventspils, Jelgavas un Dundagas) dalās pārdomās par gatavību jaunajam mācību gadam un to, ko sagaida no jaunā satura.

Kā rodas migla? Kā ezis iet gulēt? Piedāvājam Apes pirmsskolas “Vāverīte” pieredzes stāstu par to, kā bērnu daudzos jautājumus var izmantot, lai mācītos, turklāt ne vien tādēļ, lai uzzinātu atbildes uz tiem, bet arī, lai apgūtu publiskas uzstāšanās un prezentāciju veidošanas prasmes. Un trīs pirmsskolas skolotājas stāsta par to, kā veicies šo gadu un kādas pārmaiņas notikušas viņu pirmsskolā.

Esam sagatavojuši arī atbildes uz trim skolotāju jautājumiem – par vērtēšanas izmaiņām, ētikas un kristīgo mācību sākumskolā un mācību darba plānošanu pirmsskolā, kā arī svarīgāko notikumu un pasākumu apskatu.

Taču vispirms – iepazīstieties – Santa Prancāne, Skola2030 projekta vadītāja! Kopš augusta Santa, kura līdz šim vadīja projekta profesionālās pilnveides komandu, pēctecīgi turpina līdzšinējās projekta vadītājas Velgas Kakses iesākto. Lasiet arī plašāku interviju ar Velgu Kaksi par
pusgadsimta pieredzi izglītības sistēmā un šajā laikā pieredzētajām pārmaiņām.

Vēlu visiem veiksmi, pacietību un izturību, kā arī piedzīvot cieņpilnu un rosinošu daudzveidīgas sadarbības spēku!

Inese Leitāne,
Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt. redaktore

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums