Mācību līdzekļi

Skola2030 mācību resursu krātuvē šobrīd ievietoti šādi mācību līdzekļi:

Dabaszinātņu mācību jomā

Matemātikas mācību jomā

Valodu jomā

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā

Tehnoloģiju joma

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma