08.06.2020

Skola2030 aktualitātes jūnijā

Visi pamatizglītības mācību programmu paraugi publicēti

Skola2030 mācību resursu krātuvi mape.skola2030.lv arvien papildina jauni mācību un metodiskie līdzekļi. Līdz šim krātuvē publicēti visi pamatizglītības mācību programmu paraugi līdz ar skaidrojušu vebināru par programmu izmantošanu. Steidzam publicēt arī mācību programmu paraugus vidējā izglītībā.

Jaunākie vebināri un mācību resursi, kas pievienoti krātuvē:

Pamatizglītībā:

Vidējā izglītība:

Pirmsskolā:

Speciālajā izglītībā:

 • Dabaszinības, latviešu valoda, sociālās zinības un matemātika. Mācību metodiskais līdzeklis integrētai mācību priekšmetu mācīšanai skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. / Dina Bethere, Kaiva Žīmantehttps://mape.skola2030.lv/materials/406 un https:// youtu.be/XlNN-UMfcN8.

Tiešsaistes forumi: kā krīze mainīs skolu?

Lai apzinātu un analizētu pieredzi par attālinātās mācīšanās laiku un noskaidrotu, kas ir svarīgākās mācības, ko skolām būtu vērts turpināt arī nākotnē, Skola2030 jūnijā rīko tiešsaistes forumu ciklu “Jaunā ikdiena: kā krīze mainīs skolu?”. Uz sarunām un dalīšanos pieredzē aicinām izglītības praktiķus, vecākus un skolēnus. Paredzēti četri forumi šādos datumos (laiks: plkst. 15.00):

Dalība forumā ir bez maksas, taču ar iepriekšēju reģistrāciju šeit: https://skola2030.lv/lv/forumi. Reģistrētie lietotāji varēs piedalīties sarunās Zoom platformā, savukārt nereģistrētie lietotāji varēs skatīties translāciju Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030/. Par atziņām pēc pirmā foruma lasiet Zanes Oliņas, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītājas rakstu Drosme pārvērtēt laiku un telpu skolā

 

Vebināri: biežākie jautājumi par katru mācību priekšmetu

Lai atbalstītu skolotājus un palīdzētu sagatavoties pilnveidotā satura īstenošanai no 1. septembra, Skola2030 rīko vebināru sēriju, kas iecerēta kā saruna ar mācību jomas vadītāju un programmu paraugu autoriem, ar iespēju dalībniekiem uzdot savus jautājumus un saņemt atbildes. Runāsim par mācību satura un pieejas akcentiem, mācību darba organizāciju, mācību priekšmeta programmas paraugu izmantošanu darba plānošanai, par to, kā labāk atbalstīt skolēnus, kuri piedzīvo pāreju uz jauno mācību saturu, kā labāk izmantot Skola2030 veidotos mācību un metodiskos līdzekļus. Īpaši aicinām uzdot jautājumus un piedalīties tos skolotājus, kuri nākamajā mācību gadā sāks īstenot pilnveidoto mācību saturu 1., 4., 7. un 10. klasē. Iesakām iepriekš klausīties līdz šim pieejamos Skola2030 vebinārus, ko var atrast šeit https://bit.ly/Skola2030YTvebinari, kā arī iepazīties ar mācību programmu paraugiem https://mape.skola2030.lv/ .

Reģistrēties dalībai sava interešu loka vebināriem var vēlākais līdz iepriekšējās dienas plkst. 12.00 šajā saitē https://bit.ly/registreties_vebinaram. Reģistrētie dalībnieki e-pastā saņems detalizētāku informāciju par piekļuvi pasākumam. Nereģistrētie interesenti var skatīties tiešraidi vai ierakstu Skola2030 Facebook lapā. Visu vebināru ierakstus vēlāk būs iespējams noskatīties Skola2030 YouTube kontā.

Jau notikuši šādi vebināri:

Par matemātiku un mācību satura integrācijas piemēriem sākumskolā – skatīt vebināru “Gatavība skolai – mācību saturs un pieeja”, kas ierakstīts aprobācijas skolu sākumskolas skolotājiem, taču būs pieejams visiem https://bit.ly/gatavibaskolai.

Plānoti šādi vebināri:

 • 10. jūnijā. Tehnoloģijas. Datorika, programmēšana, inženierzinības.
 • 11. jūnijā. Tehnoloģijas. Dizains un tehnoloģijas.
 • 11. jūnijā. Matemātika.
 • 12. jūnijā. Dabaszinātnes. Ķīmija.
 • 12. jūnijā. Sociālā un pilsoniskā. Sociālās zinības.
 • 12. jūnijā. Sociālā un pilsoniskā. Vēsture.
 • 15. jūnijā. Valodas. Svešvalodas.
 • 16. jūnijā. Dabaszinātnes. Dabaszinības.
 • 17. jūnijā. Dabaszinātnes. Bioloģija.
 • 17. jūnijā. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā. Teātra māksla.
 • 18. jūnijā. Dabaszinātnes. Fizika.
 • 18. jūnijā. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā. Vizuālā māksla.
 • 18. jūnijā. Veselība un fiziskā aktivitāte. Sports un veselība.
 • 19. jūnijā. Dabaszinātnes. Ģeogrāfija.
 • 19. jūnijā. Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā. Mūzika.
 • 19. jūnijā. Valodas. Latviešu valoda un literatūra.

Aprobācijas semināri notiek tiešsaistē

Seminārs pilotskolu sākumskolas skolotājiem. 27. maijā uz semināru “Gatavība skolai – mācību saturs un pieeja” tiešsaistē pulcējās sākumskolas skolotāji. Bērni, kuri šoruden uzsāks mācības 1. klasē, jau ir pieredzējuši citādu mācību procesu pirmsskolā. Tas jāņem vērā sākumskolas skolotājiem, plānojot un organizējot mācību darbu saturiski un veidojot mācību vidi, lai pārietu no frontālā darba klasē kā dominējošā uz mācību procesa vadīšanu. Dalībnieki guva ieskatu matemātikas mācību priekšmeta saturā, akcentos mācīšanā un iepazinās ar mācību satura integrācijas piemēriem 1. klases mācību tematos, to plānošanu (sasniedzamo rezultātu atlases principiem, mācību procesa norises veidošanu, citu darbību noteikšanu), īstenošanas iespējām. Semināra ieraksts pieejams Skola2030 YouTube kanālā: https://bit.ly/gatavibaskolai.

Seminārs par teātra mākslas saturu. 10. jūnijā aprobācijas seminārā tiešsaistē tiksies skolotāji, kuri aizvadītajā mācību gadā izmēģināja kādus teātra mākslas satura tematus. Skolotājus aicinām dalīties pieredzē par paveikto un vajadzībām un iepazīties ar piemēru paraugiem teātra mākslas satura apguvei.

Tiešsaistes semināri par matemātiku

Gatavojoties pilnveidotā satura ieviešanai visās skolās, tiešsaistes seminārā pulcējās visu Latvijas vidusskolu un ģimnāziju matemātikas skolotāji, kuri savās skolās mācīs padziļināto kursu Matemātika II. Semināra “Padziļināto kursu īstenošanas scenāriji matemātikas mācību jomā” ieraksts pieejams Skola2030 YouTube kanālā: https://bit.ly/matematika_II.

Savukārt 9. jūnijā paredzēts tiešsaistes seminārs profesionālo vidusskolu matemātikas skolotājiem par matemātikas kursa īstenošanu saskaņā ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, tostarp matemātikas mācību jomas kursu satura īstenošanas sasaisti ar izvēlētām specialitātēm profesionālajā izglītībā. Dalībnieki iepazīsies ar citādiem uzdevumu piemēriem, kuri ilustrē matemātikas jomas lietojumu saistībā ar izvēlēto specialitāti.

Seminārs profesionālās izglītības iestāžu mācību jomu koordinatoriem

3. jūnijā tiešsaistes seminārā profesionālās izglītības iestāžu mācību jomu koordinatori tika iepazīstināti ar profesionālās izglītības programmu veidošanas nosacījumiem jaunajā profesionālās izglītības standarta projektā; vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanas plānošanas principiem, sasniedzamajiem rezultātiem un iekļaušanas iespējām, veidojot profesionālās izglītības programmas; kā arī ar atbalsta pasākumiem skolotājiem un mācību jomu koordinatoru lomu tā ietvaros. Semināru vadīja Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja, Guntars Catlaks, VISC vadītājs, Jānis Gaigals, VISC Profesionālās izglītības departamenta direktors, Ieva Suškeviča, VISC Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente. Ir pieejams semināra ieraksts https://bit.ly/mjk_03.