06.12.2021

Nr. 20/2021 - Sveiciens piecu gadu jubilejā!

Šajā ziņu izdevumā lasi:

 

Ziņu izdevuma redaktora Aļņa Auziņa uzruna

“Mednis man liek lasīt žurnālu “Izglītība” .. ja skolēniem stundās ir garlaicīgi, skolotājam nopietni jāpārdomā savi paņēmieni. Beidzot, aleluja! Kāpēc man nebija šitā žurnāla, kad gāju skolā?!? Lasām tālāk, valodu apguve veikšoties labāk, ja paši audzēkņi piedalīsies mācību satura veidošanā. Es jau esmu iedvesmots. Eu, tas jāizmēģina ar manu prasīgāko audzēkni.
– Aļa, nāc šurp! Mācīsimies dzejoli!
– Vai tūlīt? Vai garu? Vai tavu? – Audzēknim prasību saraksts jau gatavs.
– Nē, tavu!
– ?
Aha, pārsteidzu gan.
– Jān, ir ziepes, man sava nav. – Puika bēdīgs.
– Bet mēs varam sacerēt, – es mierinu un izvelku jaunu papīra lapu ..”

Cik mūsdienīgi, vai ne? Andra Akmentiņa romānā “Meklējot Ezeriņu” aprakstītie notikumi risinājušies vairāk nekā pirms gadsimta, un šim izvilkumam varētu dot nosaukumu Skola1910. Darbojošās personas ir jaunais skolotājs, divdesmitgadnieks Jānis Ezeriņš, un puika, kā noprotams, nākamais kordiriģents Haralds Mednis.

Šajā “Domāt.Darīt.Zināt.” izdevumā, ko domās esam nosaukuši par jubilejas izdevumu, jo atskatāmies uz projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” piecos gados paveikto, bijušais Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks intervijā – klausāmsarunā Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītājai Zanei Oliņai – teic, ka projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” idejas nav nekas unikāls un ļoti jauns, pieminot kaimiņvalstīs paveikto un izglītības lietpratēju rakstīto pārdesmit gadu tālā pagātnē. Un, kā izrādās, pilnveidotā satura un jaunas pieejas aizmetņi virmojuši gaisā vēl agrāk, kas mani nudien ļoti iepriecināja.

Jubilejas ziņu laidienā lasīsim gan izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces atskatu un vērtējumu piecos gados paveiktajam, gan skolotāju ikdienas darba jeb veiksmes stāstus, gan palūkosimies uz projekta svarīgākajiem faktiem un notikumiem, arī fotoliecībās.

Paldies visiem, kas iesaistījušies, visiem, kas joprojām nepagurdami turpina! Lai kolēģu veikums mūs iedvesmo arī turpmāk!

 

Alnis Auziņš,
Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt. redaktors