25.08.2021

Nr. 18/2021 - Atpakaļ skolā

Bērni gatavojas atgriezties skolā – jaunos apstākļos, izauguši – ne tikai pa vasaru, bet pa gadu, – skolotājiem nāksies iepazīt viņus, tik dažādus, no jauna, viņiem – skolu un skolotājus, jauno kārtību. Tas prasa lielu dzīves gudrību – lai cieņpilni izlavierētu starp noteikumu ievērošanu un cilvēcību, nepieciešamību un vēlamo, starp aprēķiniem, datiem un plāniem iepretim mainībai, dzīvīgam nejaušības brīnumam un neparedzamībai, pieredzes un uzskatu dažādībai, kam nevar piemērot pašsaprotamības zīmolu.

Šo izdevumu esam veltījuši izglītības iestāžu vadītājiem, kas kā kapteiņi pārmaiņu jūrā stūrē savu kuģi gan vētrās, gan mierīgos laikos. Jūs esat tie, kuri pratīs neizšķiesties sīkumos, redzēt kopīgo bildi – pacelties “virspus” – no putna lidojuma – kā saka viens no direktoriem šī izdevuma sarunās par pārmaiņām un direktora lomu. Un tieši jūsu rokās ir tas, lai skolā līdz ar zināšanām un prasmēm, ikdienu un nepilnībām bērni piedzīvo arī skaistumu, cieņu, cēlo un labo, piedošanu un pieņemšanu, iespēju būt atbildīgiem un drosmīgiem. Mēs, pieaugušie, nebūsim viņiem līdzās vienmēr – tik vien šo posmu, ko viņi aug. Lai, kuģojot ar stabiliem noteikumiem un nestabilos laikapstākļos, jums vienmēr saprotošas komandas atbalsts!

Šajā izdevumā atradīsiet: rakstus pārdomām un izziņai – par labu skolu un efektīvu skolas vadību, par dažādajām lomām skolā, par to, kā par savām skolām rūpējas novadu pašvaldības; praktisku informāciju par metodiskiem izdevumiem un jaunajām digitālajām platformām mācībām; iedvesmai – 4 pirmsskolu vadītāju un 3 skolu vadītāju sarunas, rakstu par to, cik svarīga ir uzticēšanās un atbalsts, kā arī par to, kā ieraudzīt ierastajā jaunas iespējas pandēmijas laika mācību kontekstā.

Novēlu izturību, skaidru prātu un sirdsgudrību, lai pieņemtu labākos lēmumus pašreizējos apstākļos, kā arī – vajadzīgo atbalstu un padomu!

 

Inese Tamsone,
Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt. redaktore