26.02.2021

Nr.16/ 2021 - Tehnoloģiju džungļi – izdzīvot, izzināt, baudīt?

Arvien jauni cilvēku izgudrojumi ērtākai dzīvei, efektīvākai informācijas apritei, izziņai un darbībai ātrāk, nekā jebkad agrāk, ienāk ikdienā. Tehnoloģijas – tā ir sava pasaule, kurā vieni orientējas, citi maldās, citi prieka pilni tver kā piedzīvojumu. Piedāvājam ielūkoties tehnoloģiju šodienā – kā tās iedzīvojušās izglītībā, pieskaroties arī attālinātas mācīšanās jautājumiem.

Kā domāt par tehnoloģijām izglītībā, par ieguvumiem un riskiem, par to, kādi rīki un ierīces ir izglītojoši un kādi nav, – lasiet intervijā ar profesori Lindu Danielu, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāni. Par to, kā praktiski un jēgpilni izmantot tehnoloģijas skolā, stāsta Edgars Bajaruns, Siguldas novada tehnoloģiju izglītības attīstības stratēģijas autors, kurš uzsver neierobežotās iespējas, ko paver jauno rīku pasaule. Ieteikumus datorikas mācīšanā, kas ir jauns mācību priekšmets pilnveidotajā saturā, sagatavojis Ilmārs Zuičiks, datorikas skolotājs un Skola2030 digitālā satura eksperts.

Efektīvas stundas veidošana un 9 notikumi stundā pēc Gaņjē modeļa – arī tiešsaistē? Kā to izdarīt, lasiet Dinas Šavlovskas, LU docentes un Skola2030 vecākās ekspertes, apkopojumā. Savukārt Inga Pāvula, izglītības konsultante un eksperte, piedāvā padomāt par attiecību veidošanu un labāku komunikāciju tiešsaistē.

Kā jaunās un digitālās tehnoloģijas var būt labi palīgrīki jau pirmsskolā – lasiet Ķekavas PII “Avotiņš” pieredzes stāstu! Savukārt par to, kā tehnoloģijas aizrauj gan skolotājus, gan skolēnus un rosina zinātkāri, uzzināsiet Liepājas Raiņa 6. vidusskolas pieredzes stāstā.

Svešvalodu skolotājiem noderēs atgādinājums par lielāko izdevniecību piedāvātajiem mācību materiāliem angļu un vācu valodā. Sporta skolotāji dalās pieredzē, kādas lietotnes izmantot sportā un veselībā. Daudziem skolotājiem interesants būs arī IT Izglītības fonda kursu piedāvājums.

Aizraušanās ar tehnoloģijām un viedierīcēm pārsvarā nozīmē atrašanos telpās, tāpēc padomāsim par līdzsvarotu pieeju un mācīšanos ārā, svaigā gaisā, kas īpaši svarīgi ir pirmsskolā un sākumskolā! Par to – Agritas Miesnieces, Skola2030 vecākās ekspertes, rakstā.

Nobeigumā – kā allaž vārds bērniem, kuri šoreiz stāsta par saviem sapņiem un to, ko viņi domā par internetu; un tāpat arī – Skola2030 atbildes uz skolotāju jautājumiem un aktualitātes.

Novēlu jums labu veselību un veselīgu attieksmi!

 

Inese Tamsone,
Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt. redaktore

 

⇒ Ziņu izdevumu arhīvs - http://skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums

Saistītie raksti

Klausāmsaruna #4: Kā jēgpilni izmantot tehnoloģijas skolā?

https://skola2030.lv/lv/jaunumi/starpbridis/klausamsaruna-4-ka-jegpilni-izmantot-tehnologijas-skola